Pristup informacijama

U ovom delu se nalaze zakoni, uredbe i priručnici kojima se uređuje pitanje pristupa informacija u Republici Srbiji.

Konvencija Saveta Evrope o pristupu zvaničnim dokumentima

Savet Evrope, Tromso, Kraljevina Norveška, 2009

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Službeni glasnik Republike Srbije br. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2004, 2007, 2009, 2010

Zakon o tajnosti podataka

Službeni glasnik Republike Srbije br. 104/2009, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2009

Uredba o visini naknade nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja

Službeni glasnik Republike Srbije br. 8/2006, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2006

Priručnik za primenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Milenković, Dejan, Kancelarija Poverenika za informacije od javnog značaja, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2010

Izveštaj o primeni zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i zaštiti podataka o ličnosti u 2017. godini

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Beograd, Republika Srbija, 2018

Izveštaj o primeni zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i zaštiti podataka o ličnosti u 2016. godini

Poverenik za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Beograd, Republika Srbija, 2017

Uputstvo za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa

Službeni glasnik Republike Srbije br. 68/2010, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Beograd, Republika Srbija, 2010