Rad

U ovom delu se nalaze zakoni kojima se uređuje oblast rada u Republici Srbiji.

Zakon o radu

Službeni glasnik Republike Srbije br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2005, 2009, 2013, 2014, 2017

Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu

Službeni glasnik Republike Srbije br. 36/2010, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2010

Nacionalna strategija zapošljavanja za period od 2011. do 2020. godine

Službeni glasnik Republike Srbije br. 37/2011, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republike Srbije, 2011