Kalendar aktivnosti

BCSDN RASPISUJE POZIV ZA AD-HOC GRANTOVE PODRŠKE ZA 2022. GODINU

Balkanska mreža za razvoj civilnog društva raspisala je poziv za ad hoc grantove za podrške u 2022. godini. Ad-hoc grantovi podržavaju organizacije civilnog društva, mreže organizacija civilnog društva i neformalne inicijative i građanske pokrete u realizaciji hitnih intervencija, potrebnih zbog nepredvidivih promena uslova u kojima rade ili jedinstvenih, vremenski ograničenih prilika za uticaj, i u implementaciji inovativnih pristupa u promovisanju građanskog prostora ili obnavljanju ustaljenih praksi organizacija civilnog društva.

Na konkurs se mogu prijaviti:

  • Organizacije civilnog društva
  • Neformalne grupe

Vrsta podrške:

  • Bespovratna sredstva (grant šeme)

Minimalni iznos granta je 10 000e.

Maksimalni iznos granta je 200 000e.

Rok za prijavu na konkurs je 1.9.2022.

Više informacija o konkursu možete pronaći OVDE.

Podsetnik