Kalendar aktivnosti

Eurofound donira opremu humanitarnim organizacijama

Humanitarne organizacije su pozvane da izraze zainteresovanost da postanu korisnici donacija opreme Evropske agencije za unapređenje uslova života i rada (Eurofound). Ove donacije uključuju nameštaj i IKT opremu.

Sve humanitarne organizacije koje neguju evropski etos i principe slobode, demokratije i poštovanja ljudskih prava dobrodošle su da se prijave.
Rok: 31.12.2018

Obrazac za prijavu potražite na adresi: www.eurofound.europa.eu