Kalendar aktivnosti

Poziv za podnošenje predloga projekata za unapređenje socijalne zaštite migranata u ranjivom položaju u Srbiji

U okviru projekta koji finansira Švajcarska Konfederacija preko Državnog sekretarijata za migracije, ’Unapređenje socijalne zaštite migranata u ranjivom položaju u Srbiji’, raspisan je konkurs za podnošenje predloga projekta čiji je cilj da doprinese jačanju i unapređenju socijalne zaštite migranata u Srbiji kroz povećanje dostupnosti i kvaliteta socijalnih usluga i programa podrške u lokalnim zajednicama.

Situacija produženog boravka migranata u Srbiji zahteva sistematski i sistemski odgovor sistema socijalne zaštite kako bi se ublažile psiho-socijalne posledice raseljenja. Sveobuhvatna zaštita je potrebna migrantima koji duže borave u prihvatnimi centrima za azil ili van njih, naročito adolescentima, maloletnim migrantima i deci bez pratnje.

Za konkurs se mogu prijaviti organizacije civilnog društva, lokalne grass-root organizacije, omladinske organizacije, grupe ili kancelarije za mlade iz Srbije i poželjno je da poseduju licencu za pružanje predloženih usluga socijalne zaštite ili sličnih, uz najmanje godinu dana iskustva u pružanju takvih usluga.

Predlozi projekta moraju da se pošalju na engleskom jeziku. Ukoliko postoji opravdana prepreka za podnošenje projekta na engleskom jeziku, na zahtev podnosioca predloga i isključivo uz prethodno odobrenje IOM-a, aplikacija se može podneti i na srpskom jeziku.

Implementacija projekta počinje po potpisivanju ugovora koje je očekivano u martu 2019. godine i on može trajati do 1. septembra 2019. godine.

Za deset projekata obezbeđeno je po 10.000 CHF a za dva po 50.000 CHF.

Rok za prijavu na konkurs je 20. februar 2019. godine.

Više o konkursu možete pronaći OVDE.