Kalendar aktivnosti

Konkurs za bespovratna sredstva za unapređenje položaja žena pripadnica nacionalnih manjina

Zavod za ravnopravnost polova raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana/udruženjima žena za finansiranje projekta u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena pripadnica nacionalnih manjina na teritoriji AP Vojvodine.

Ciljevi finansiranja predstavljaju:

- unapređenje položaja žena pripadnica nacionalnih manjina koje žive na teritoriji AP Vojvodine kao i uspostavljanje „mosta” između zemalja matica nacionalnih manjina (koje su članice EU) i Republike Srbije;

-  organizovanje obuka, edukacija, skupova i drugih aktivnosti sa ciljem unapređenja oblasti ravnopravnosti polova, kao i unapređenja položaja pripadnica nacionalnih manjina koje žive na teritoriji AP Vojvodine;

- podrška projektima kojima se podstiče ekonomsko osnaživanje i edukacija žena, pripadnica nacionalnih manjina koje žive na teritoriji AP Vojvodine;

- podrška projektima i aktivnostima kojima se jačaju kapaciteti udruženja građana/udruženjima žena, naročito udruženja čiji su programi usmereni na unapređenje položaja žena pripadnica nacionalnih manjina koje žive na teritoriji AP Vojvodine;

- podrška projektima kojima se afirmiše stvaralaštvo žena pripadnica nacionalnih manjina koje žive na teritoriji AP Vojvodine;

- podrška projektima kojima se promoviše rodna ravnopravnost, naročito javnim akcijama i kampanjama za podizanje svesti o temi rodne ravnopravnosti, kao i eliminisanju predrasuda stereotipa o ulozi žena i muškaraca u porodici i društvu, sa akcentom na unapređenje položaja žena pripadnica nacionalnih manjina.

Pravo učešća imaju registrovana udruženja građana/udruženja žena sa teritorije AP Vojvodine koja svojim programima afirmišu i podstiču ciljeve konkursa.

Maksimalni iznos sredstava po projektu je 500.000 RSD.

Rok za prijavu na konkurs je 14.02.2019. godine.

Više informacija o konkursu možete pronaći OVDE.