Kalendar aktivnosti

POZIV ZA PODNOŠENJE PROJEKTINIH IDEJA ZA SREDSTVA IZ ZELENOG KLIMATSKOG FONDA

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UN Environment - UNEP), poziva sve zainteresovane strane da dostave projektne ideje od značaja za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte i prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove na nacionalnom nivou za čiju realizaciju su potrebna sredstva Zelenog klimatskog fonda.

Pravo da učestvuju u javnom pozivu imaju sve zainteresovane strane, uključujući ministarstva, lokalne samouprave, državne institucije, javna preduzeća, kao i privatne kompanije i nevladine organizacije.

Projektne ideje dostaviti na elektronsku adresu: serbia-gcfteam@minpolj.gov.rs sa naznakom za: Poziv za dostavljanje projektnih ideja.

Rok za dostavljanje projektnih ideja je petak, 16. avgust.

Više o konkursu možete pronaći na OVOM LINKU.