Kalendar aktivnosti

Drugi poziv za podnošenje predloga projekata u oblasti prekogranične saradnja Srbije i Bosne i Hercegovine za 2014-2020. godinu

Evropska komisija objavljuje drugi poziv za podnošenje predloga projekata u oblasti prekogranične saradnja Srbije i Bosne i Hercegovine za 2014-2020 u okviru Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA II).

IPA II podržava prekograničnu saradnju u cilju promicanja dobrosusedskih odnosa, podsticanja integracije u Evropsku uniju i podsticanja društveno-ekonomskog razvoja.

Opšti cilj ovog poziva je unapređenje društveno-ekonomskog razvoja u prekograničnom području između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, kroz primenu ciljanih i konkretnih akcija, zasnovanih na komparativnim prednostima programske oblasti i zajedničkom, efikasnom korištenju resursa.

Informativna sesija o ovom pozivu za predloge biće održana u sledećim gradovima: Zlatibor, Vrdnik, Bijeljina i Kiseljak.

Raspored informativnih sesija biće naknadno objavljen na sledećim veb lokacijama:

-              CFCU

-              EuropeAid

Ukupan iznos granta je 4.774.761,00 EUR.

Rok za podnošenje predloga projekata je 21. februar 2020. godine.


Više informacija o konkursu i konkursnoj dokumentaciji možete naći OVDE