Kalendar aktivnosti

Drugi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru IPA programa prekogranične saradnje Srbija - Crna Gora 2014-2020

Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa finansiranih od EU (CFCU) objavljuje poziv za dostavljanje predloga projekata za doprinos prekograničnom programu Srbija - Crna Gora 2014-2020, uz finansijsku pomoć IPA-e.

Poziv je otvoren za sledeće tematske prioritete (TP):

• TP 1 - Promocija zapošljavanja, mobilnosti radne snage i prekogranične socijalne i kulturne inkluzije;

• TP 3 - Unapređenje kapaciteta za korišćenje turističkih potencijala programske oblasti.

Ukupan iznos granta je 3.240.000,00 EUR. 

Rok za podnošenje predloga projekata je 27. decembar 2019. godine.

Detalje i više informacija o konkursu možete pronaći na OVDE.