Konkurs

Program podrške civilnom društvu i medijima u oblasti evropskih integracija

„Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“

Beogradska otvorena škola (BOŠ), uz podršku Kraljevine Švedske, poziva organizacije civilnog društva (OCD) i medije da se prijave za učešće u Programu podrške civilnom društvu i medijima u oblasti evropskih integracija (Program).

Ovo je drugi Poziv za predloge projekata u okviru Programa. U okviru prvog Poziva podržano je 15 projekata, od kojih je sedam projekata organizacija civilnog društva i medija dobilo Institucionalnu podršku (koja, uz ispunjene uslove, može biti nastavljena), a osam projekata je koristilo Projektnu podršku. Detaljne informacije o samom Programu i dosadašnjim aktivnostima možete pronaći na www.transformator.bos.rs 

Program se sprovodi u okviru projekta „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“, i obuhvata dve programske aktivnosti: 1. Podrška projektima i partnerskim organizacijama civilnog društva i medijima; 2. Jačanje kapaciteta i program umrežavanja.

Opšti cilj Programa je doprinos evropskim integracijama i demokratskom razvoju u Srbiji jačanjem uloge civilnog društva i medija. Specifični ciljevi Programa su da: ojača ulogu civilnog društva kao zastupnika interesa lokalnih zajednica u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji (EU); podstakne demokratski uticaj civilnog društva na javne vlasti, poboljša prakse i unapredi kvalitet učešća javnosti u procesu donošenja odluka; unapredi kvalitet javne debate i informisanosti građana o procesu evropskih integracija.

Stabilnost demokratskih institucija, vladavina prava i poštovanje ljudskih i manjinskih prava su nezamislivi bez aktivnog učešća civilnog društva u kreiranju javnih politika i slobodnih medija koji informišu građane i podstiču kritičko mišljenje. Civilno društvo i mediji su prepoznati kao pokretači promena, ključni akteri demokratskog razvoja i direktni korisnici ovog Programa.

Program je posvećen jačanju organizacija civilnog društva i medija, kao aktera koji su u stanju da proces evropskih integracija približe građanima, objasne značaj društvenih promena i doprinesu uključivanju građana u procese donošenja odluka. Kroz ovaj Program biće pružena podrška organizacijama civilnog društva i medijima koji obezbeđuju da interesi lokalnih zajednica budu na zadovoljavajući način predstavljeni u procesima demokratskog razvoja i pristupanja Srbije EU.

Podrška projektima i partnerskim organizacijama civilnog društva i medijima podrazumeva dodelu finansijskih sredstava i realizuje se kroz:

1. Institucionalnu podršku - moguća podrška za 4 OCD i medija;

2. Projektnu podršku - moguća podrška za 4 OCD i medija.

Institucionalna podrška je namenjena za održivost organizacija civilnog društva koje aktivno učestvuju ili poseduju potencijal da učestvuju u kreiranju javnih politika u procesu pristupanja EU i medijima koji unapređuju kvalitet informisanja i podstiču javnu debatu o procesu evropskih integracija;

Projektna podrška je namenjena organizacijama civilnog društva koje se bave javnim zagovaranjem za veće učešće lokalnih zajednica u procesu evropskih integracija i medijima za jačanje medijskih sloboda, nezavisnosti medija i unapređenje kvaliteta izveštavanja o pitanjima demokratskog razvoja i procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

Finansijska podrška u okviru Programa namenjena je organizacijama civilnog društva koje su registrovane kao udruženja, fondacije ili zadužbine i medijima koji su upisani u Registar medija, a čiji je izdavač udruženje, fondacija ili zadužbina.

Ukupan budžet za realizaciju finansijske podrške novim organizacijama civilnog društva i medijima iz ovog Poziva iznosi 1.400.000 SEK. Beogradska otvorena škola zadržava pravo da ne dodeli sva raspoloživa sredstva u slučaju nedovoljnog broja predloga projekata koji zadovoljavaju kriterijume Poziva.

Rok za podnošenje predloga projekata je nedelja, 20. avgusta do 23 sata i 59 minuta. Podnošenje predloga projekata za učešće na Programu se vrši isključivo elektronskim putem preko onlajn platforme www.transformator.bos.rs. Predlozi projekata koji budu dostavljeni na drugi način neće biti razmatrani.

Podnošenje predloga projekata se vrši u dva koraka:

●     Osnovni podaci o podnosiocu projekta i projektu se unose direktno u onlajn formular, kojem se pristupa preko klika na „IDI NA ONLAJN FORMULAR“;

●     Neophodna projektna dokumentacija se postavlja u formular u odgovarajućem formatu.

Preuzmite Poziv sa vodičem za podnošenje predloga projekata u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima u oblasti evropskih integracija i neophodnu projektnu dokumentaciju.

Neophodna projektna dokumentacija:

B1: Predlog projekta

            B1.1: Prijavni formular za institucionalnu podršku

            B1.2: Prijavni formular za projektnu podršku

B2: Matrica logičkog okvira

B3: Budžet

B4: Izjave o učešću na projektu

            B4.1: Izjava nosioca projekta

            B4.2: Izjava partnera na projektu

            B4.3: Izjava saradnika na projektu

Izjave partnera i saradnika na projektu (B4.2 i B4.3) dostaviti ukoliko se projekat sprovodi u partnerstvu odnosno ukoliko su uključeni saradnici u sprovođenje projekta.

Ukoliko nosilac projekta ima više od jednog partnera, potrebno je da sve izjave partnera spoji u jedan PDF ili jedan zip fajl i postavi ih u onlajn formular u za to predviđeno polje. Isto važi i za izjave saradnika. Napominjemo da je moguće postaviti samo jedan fajl za izjave partnera i jedan fajl za izjave saradnika.

Prezentaciju sa info sesije, koja je održana u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, povodom predstavljanja Poziva za podnošenje predloga projekta možete preuzeti klikom na sliku.

 

Snimak sa info sesije, koja je održana u Medija centru u Beogradu 31. jula 2017. godine, povodom predstavljanja Poziva za podnošenje predloga projekata u okviru Programa možete pronaći na OVOM linku.

IDI NA ONLAJN FORMULAR