Centar za istraživačko novinarstvo

Programska podrška Centru za istraživačko novinarstvo – Fondacija (CINS)

Period: 1. januar - 31. oktobar 2022. 

Opšti cilj: Unaprediti profesionalno informisanje građana Srbije o temama od javnog interesa, kako bi se doprinelo  kvalitetu učešća javnosti u demokratskim procesima i evropskim integracijama.

Specifični cilj(evi): 

1) Povećana vidljivost CINS-ovog novinarskog rada i brenda produkcijom kraćih i češće objavljivanih sadržaja, uz nastavak produkcije istraživačkih priča i prateće multimedije na teme važne za demokratske procese i evropske integracije, kao i angažovanjem publike; 

2) Ojačani kapaciteti CINSa za istraživačko novinarstvo,

3) Nastavak saradnje sa civilnim društvom na produkciji novinarskih proizvoda i učešće organizacije u zajedničkim naporima civilnog društva na demokratskim reformama i pridruženju Srbije EU.

Glavne aktivnosti: A1 Proizvodnja baze podatka finansiranja političkih partija; A2. Proizvodnja „brzih“ sadržaja; A3. Promocija baze i „brzih“ sadržaja;  A4 Jačanje kapaciteta novinara CINS-a. 

Očekivani rezultati: 1) Funkcionalna, laka za korišćenje, baza podataka o finansijskom poslovanju najznačajnijih političkih partija u Srbiji; 2) Građani Srbije  imaju pristup informacijama o aktuelnim i drugim važnim temama koje mi plasiramo i oko kojih kreiramo debatu; 3) Stručna javnost i ključni stejkholderi (OCD, mediji, međunarodne organizacije i institucije) su informisani o bazi podataka i temama od javnog značaja koje će CINS pokriti  „brzim“ sadržajima, i mogu da koriste ove podatke u svom radu; 4) Ojačani profesionalni kapaciteti CINS tima kroz učešće na događajima za profesionalno usavršavanje (treninzi, seminari, konferencije, stručni skupovi itd)

 O CINSu:

Glavne oblasti delovanja: 

Promovisanje, zaštita i unapređenje novinarstva i javnog informisanja u Srbiji, a naročito istraživačkog novinarstva. 

  • Proizvodnja istraživačkog novinarstva po najvišim svetski prihvaćenim standardima
  • Edukacija u oblasti istraživačkog i drugih oblasti novinarstva
  • Saradnja sa OCDima sličnih i komplementarnih misija (sinergija) 

Nagrade: Potpuna lista nagrada dostupna je na sajtu CINSa

 

 

Vesti