ANALIZA RADA INTERNIH I NEZAVISNIH KONTROLNIH MEHANIZAMA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA KORISNIKA USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE TOKOM COVID-19 KRIZE U REPUBLICI SRBIJI


Preuzmite dokument