Konkursi otvoreni cele godine

Konkurs Fonda Višegradske grupe

Fond Višegradske grupe (Visegrad Group Fund – V4) dodeljuje sredstva za sprovođenje predloga projekata, u okviru Višegrad+ programa, koji će se baviti tematskim oblastima kao što su razvoj civilnog društva, zaštita ljudskih i manjinskih prava,  sloboda izražavanja i dostupnost javnih informacija, ruralni razvoj, obrazovanje, zdravstvo, dobro upravljanje i pravosuđe.

Predloge projekata mogu da podnesu organizacije koje su pravno lice a sa sedištem na prostoru Srbije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Crne Gore i Makedonije. Organizacija mora da podnese projekat na kome će učestvovati projektni partneri iz najmanje 3 zemlje Višegradske grupe (Mađarska, Češka, Slovačka, Poljska).

Iznosi sredstava u okviru  Višegrad+programa nisu unapred određeni a prosečna podrška za izabrane projekte u 2016. godini je iznosila oko 20,000 €.

Napomena: predlozi projekata se podnose tokom čitave godine a rokovi za podnošenje su u tri termina i to 1. februara, 1. juna i 1. oktobra.

Opširnije informacije za podnošenje predloga projekata na engleskom jeziku možete da pogledate ovde.  

Kontakt podaci:

adresa: Hviezdoslavovo n. 9, 81 102 Bratislava, Slovačka Republika

telefon: +421 259 203 811, +421 259 203 802

adresa elektronske pošte: viseg­rad­fund@visegradfund.org

adresa internet strane: http://visegradfund.org/home/