Konkursi otvoreni cele godine

Konkurs Evropske zadužbine za demokratiju

Evropska zadužbina za demokratiju (European Endownment for Democracy) dodeljuje sredstva za sprovođenje predloga projekata u oblasti demokratskih promena, promocije političkog pluralizma, odgovornosti države kao i osnovnih sloboda i ljudskih prava. 

Opšti cilj: podsticanje demokratizacije i održivosti demokratije u zemljama koje se suočavaju sa demokratskim tranzicijama ili deficitom demokratije u regionu susedstva EU i na Zapadnom Balkanu.

Predloge projekata mogu da podnesu: organizacije civilnog društva, pokreti i aktivisti.

Dužina trajanja projekta: neodređeno. 

Minimalni i maksimalni iznos za koji može da se konkuriše: projektna i institucionalna podrška od 10.000 do 150.000 EUR.

Opširnije smernice za podnošenje predloga projekata na engleskom jeziku možete da pogledate ovde.

Kontakt podaci:

adresa: Rue de la Loi 34, 1040 Brisel, Belgija

adresa elektronske pošte: secretariat@democracyendowment.eu

adresa internet strane: https://www.democracyendowment.eu/about-eed/