Konkursi otvoreni cele godine

Konkurs Maypole Fondacije

Fondacija Maypole (Maypole Fund) dodeljuje sredstva za sprovođenje predloga projekata koji se bave temama kao što su stvaranje kulture mira i prevencija konflikata i rata, anti-militarizam, smanjenje trgovine oružjem kao i neproliferacija nuklearnog oružja.

Pravo učešća na Konkursu imaju: organizacije civilnog društva i žene.

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu: do 750 GBP. 

Napomena: predlozi projekata se podnose tokom čitave godine a rok je u dva termina i to konkretno 31. januara i 30 juna svake godine.

Opširnije informacije i procedure za podnošenje predloga projekata na engleskom jeziku možete da pogledate ovde.