Konkursi otvoreni cele godine

Konkurs Balkanskog fonda za demokratiju

Balkanski fond za demokratiju (The Balkan Trust for Democracy) Nemačkog Maršalovog fonda Sjedinjenih Američkih Država (German Marshall Fund of the United States of Americadodeljuje sredstva za sprovođenje predloga projekata koji se bave temama, kao što su građanski aktivizam, omladinsko liderstvo, odgovornost i transparentnost države, kultura davanja, evroatlantske integracije i dijalog i izmirenje

Predloge projekata mogu da podnesu organizacije civilnog društva, mediji, institucije vlade i obrazovne institucije sa sedištem na prostoru Republike Srbije, Republike Crne Gore, Republike Bosne i Hercegovine, Republike Makedonije i Republike Albanije.

Najmanji iznos za koji može da se konkuriše je 5,000 USD, a najveći 50,000 USD.

Opširnije smernice za podnošenje predloga projekata na engleskom jeziku možete da pogledate ovde.

Kontakt podaci:

adresa: Cara Lazara 16, 11000 Beograd, Republika Srbija

telefon: +381 11 303 64 54

adresa elektronske pošte: balkantrust@gmfus.org

adresa internet strane: http://www.gmfus.org/civil-society/balkan-trust-democracy