Konkursi otvoreni cele godine

Konkurs Trag fondacije u okviru programa „Aktivne zajednice“

Programom „Aktivne zajednice“ „Trag fondacije“ sredstva se dodeljuju za sprovođenje predloga projekata koji se na nivou lokalnih zajednica bave rešavanjem zajedničkih problema građana i građanki.

Predloge projekata mogu da podnesu organizacije civilnog društva i neformalne grupe.

Najveći iznos sredstava koji se dodeljuje u okviru ovog programa jeste 350.000,00 dinara

Opširnije smernice za podnošenje predloga projekata na srpskom jeziku možete da pogledate ovde.

Napomena: Konkurs za program Aktivne zajednice otvoren je tokom cele godine, dok odbor za donacije zaseda tri puta godišnje.

Rokovi za podnošenje projekata u 2017. godini su 2. mart25. maj i 14. septembar.

Kontakt podaci:

adresa: Đevđelijska 19, 11000 Beograd, Republika Srbija

telefon: +381 11 783 94 67

adresa elektronske pošte: prijave@tragfondacija.org

adresa internet strane: www.tragfondacija.org