Vesti

Dostupan 60. broj biltena Progovori o pregovorima

Novi, 60. broja Biltena "Progovori o pregovorima" pripremili smo u saradnji sa organizacijama civilnog društva, partnerima na projektima Beogradske otvorene škole, koje svojim radom doprinose poboljšanju i unapređenju kvaliteta života u lokalnim zajednicama u kojima deluju, ali i na nacionalnom nivou.

U okviru teme broja Pokretačka snaga čiji se glas ne čujeKrovna organizacija mladih Srbije piše o značaju ukazivanja na prava koja mladi imaju, o njihovom uključivanju u procese odlučivanja i pružanju prostora da iskažu svoje mišljenje. U fokusu broja je Nebriga države u danima pandemije i potrebi za deinstitucionalizacijom kako bi se zaštitili životi naših sugrađana i sugrađanki s mentalnim invaliditetom, o čemu piše Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invalididtetom (MDRI-S). O ugroženim pravima na vazduh i zakonu na polici piše Pro.Tok21 u kolumni broja. U ovom broju vam predstavljamo i tekst Užičkog centra za prava deteta koji analizira Pravo najmlađih da učestvuju u odlučivanju: Razvitak kulture slušanja i uvažavanja.

Novi broj Biltena dostupan je ovde, a prethodnim brojevima možete pristupiti na ovom linku.