Vesti

VI REGIONALNA KONFERENCIJA MOVE.LINK.ENGAGE: DEVELOPMENT FOR REAL

Konferencija Move.Link.Engage već šestu godinu zaredom predstavlja prepoznatljiv forum za razgovor i diskusiju o značajnim temama koje se tiču učešća civilnog društva i medija u procesu evropskih integracija Srbije i regiona Zapadnog Balkana.

Konferenciju organizuje Beogradska otvorena škola od 21. do 23. septembra, uz podršku Kraljevine Švedske, a tema ovogodišnje konferencije je Development for Real: Partnership, Solidarity and Responsibility in Post-Covid 19 era. Cilj konferencije je da doprinese pronalaženju rešenja o tome kako implementirati principe partnerstva, solidarnosti i odgovornosti u novoj normalnosti i savremenom razvoju Evropske unije sa posebnim naglaskom na moguće scenarije za održavanje prosperiteta i otpornosti Evrope u svetlu nove normalnosti i implikacije ovih procesa na evropsku perspektivu Zapadnog Balkana. 

MLE2020 - paneli

Ovogodišnju konferenciju Move.Link.Engage: Development for Real će 21. septembra otvoriti panel posvećen izazovima sa kojima se suočavaju organizacije civilnog društva i građani u svojim lokalnim zajednicama, ali i primerima dobre prakse. Cilj ovog panela je da pruži odgovore i jasne preporuke za donosioce odluka u regionu, sa osvrtom na naučene lekcije Evropske unije i država članica u toku pandemije.

Takođe, tokom prvog dana konferencije biće održan panel na temu uloge koje zemlje Zapadnog Balkana imaju u sprovođenju nove razvojne politike Evropske unije sa osnovama Agende 2030. Kako je pandemija uticala i na proces evropskih integracija, postavlja se pitanje kako se ove promene odnose na nov pristup proširenja EU.

Tokom drugog dana konferencije planiran je panel koji će biti posvećen ispitivanju odgovora Evropske unije na aktuelnu krizu, ali će takođe akcenat biti stavljen i na pakete pomoći i ekonomske mere koje su donete za vreme pandemije.

Poslednji dan konferencije rezervisan je za oblast zapošljavanja mladih i posledicama koje očekivana ekonomska recesija može ostaviti na sigurnu budućnost mladih, a razgovaraćemo i o zelenim temama i energetskoj tranziciji regiona.

Na ovaj način konferencija podržava regionalni pristup u usvajanju novih znanja i uvida potrebnih za razvoj civilnog društva i dugoročnog poboljšanja kapaciteta i jačanja njihovih uloga. O navedenim temama će razgovarati Vladimir Bilčik, Tanja Miščević, Dušan Reljić, Marija Desivojević Cvetković, lokalni pokretači promena i mnogi drugi - agendu možete pronaći OVDE, a spisak govornika i govornica OVDE.

Prijave su obavezne, a prijavni formular pronađite OVDE.

Svake godine, MLE konferencija aktuelizuje diskusiju o ključnim tačkama u procesu evropskih integracija: ljudskim pravima i vladavini prava, dobroj upravi i reformi javne uprave, zaštiti životne sredine i energetskoj efikasnosti, zapošljavanju mladih i omladinskoj politici, regionalnoj saradnji i dobrosusedskim odnosima.

Konferencija ima za cilj da promoviše regionalni pristup rešavanju zajedničkih problema i da podstakne saradnju između građana, organizacija civilnog društva, institucija, kompanija, kao i da podrži i unapredi proces evropskih integracija u zemljama regiona kroz aktivno učešće organizacija civilnog društva i medija. 

U prethodnih pet godina Move.Link.Engage konferencija je okupila predstavnike institucija Evropske unije – Evropskog parlamenta, Evropske komisije, Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta, predstavnike organizacija civilnog društva i istraživačkih organizacija, vladinih institucija i tela iz Srbije i regiona, kao i širok krug predstavnika medija, poslovnog sektora i akademske zajednice širom Evrope i regiona Zapadnog Balkana.

Kroz seriju okruglih stolova, panel sesija i diskusija sa istaknutim govornicima i gostima iz zemalja Evropske unije i regiona Zapadnog Balkana, od značaja za teme kojima se Konferencija iz godine u godinu bavi, Beogradska otvorena škola daje značajan doprinos unapređenju razumevanja procesa evropskih integracija i daje smernice, preporuke i putokaze donosiocima odluka o neophodnosti regionalne saradnje na zajedničkom evropskom putu - poštujući principe transparentnosti i uključivanja svih zainteresovanih strana.

Konferencija je prvi put organizovana 2015. godine, kao jedna od aktivnosti u okviru podrške programa Evropa za građane i građanke Evropske unije ali je, i nakon isteka programa podrške, Beogradska otvorena škola nastavila da organizuje ovu konferenciju kao jednu od svojih važnih aktivnosti u toku godine.