Vesti

BOŠ za lokalne zajednice u procesu pristupnih pregovora Srbije i EU

Preko 30 predstavnika iz petnaest organizacija civilnog društva i medija, u partnerstvu sa Beogradskom otvorenom školom (BOŠ), od ponedeljka 22. maja, radilo je sa najboljim stručnjacima iz oblasti evropskih integracija, u okviru obuke „Jačanje programskih partnera za učešće u novom kontekstu evropskih integracija”. Obuka je održana u periodu 22-26. maja u Zrenjaninu.

Neka od gorućih pitanja u procesu pristupanja EU, poput onih kako će se standardi i pravo Evropske unije primeniti na lokalnom nivou, na koji način građani mogu da učestvuju i daju svoj doprinos, koja je uloga medija u procesu pristupnih pregovora učesnici su razmatrali sa Tanjom Miščević, šeficom Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije EU, Srđanom Majstorovićem, zamenikom direktora Vladine Kancelarije za evropske integracije i mnogim drugim stručnjacima.

Mnogi ocenjuju trenutnu situaciju kao izmenu politike EU prema Srbiji i tzv. pristup stabilokratije, a na uštrb razvoja demokratije. Koja je pregovaračka pozicija Srbije u trenutnom kontekstu i na koji način civilno društvo pronalazi svoju ulogu, okupljeni su, između ostalog, diskutovali i sa Tanjom Miščević, koja je istakla da ne postoji moderna, demokratska i razvijena evropska država čiji se građani ne pitaju i odlučuju o bitnim temama, stoga je glavni preduslov za Srbiju i proces pregovora koji država trenutno vodi, upravo uključivanje građana u demokratske procese.

Iako „najskuplje poglavlje“, odnosno životna sredina, još uvek nije otvoreno, civilno društvo uveliko priprema preporuke za usklađivanje standarda Srbije sa EU, imajući u vidu značaj ove teme i loše stanje u Srbiji u ovoj oblasti. Skup je obeležila i diskusija o javnim nabavkama, borbi protiv korupcije, dečijim pravima i ruralnom razvoju, te stanju u Srbiji u ovim oblastima.

Između 60 i 80 % propisa Evropske unije sprovodi na lokalnom nivou, a upravo je lokalna samouprava najmanje uključena u pristupne pregovore Srbije sa EU – jedna je od poruka ovog skupa, a upravo se u tome nalazi i potreba za ovakvim projektom, čiji je cilj da proces evropskih integracija spusti na lokalni nivo, kroz javnu debatu i veće učešće civilnog društva.

Izazovi za Srbiju tek predstoje, pa je stoga od krucijalnog značaja učiniti proces evropskih integracija otvorenim za sve građane i tu civilno društvo pronalazi svoju ulogu i osnovni zadatak. U cilju doprinosa evropskim integracijama i demokratskom razvoju u Srbiji, BOŠ i partnerske organizacije civilnog društva i mediji zagovaraće unapređenje javnih politika u Srbiji i usklađivanje sa standardima i pravom EU.

Obuka je održana u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“, koji podržava Švedska. U okviru projekta, od aprila 2017. godine počela je podrška za projekte 15 organizacija civilnog društva i medija sa lokala, koji su bili učesnici ovog skupa i o kojima više možete pročitati u kategoriji Partneri.