Vesti

Dostupan 70/71. dvobroj biltena „U Beogradu ništa novo: godine bez rezultata“

Tekstovi 70/71. dvobroja biltena većinski su inspirisani Izveštajem Evropskog parlamenta za Srbiju, reakcijom domaće javnosti na Izveštaj i novom metodologijom. Temu broja čini tekst U Beogradu ništa novo: godine bez rezultata, Kolumnu Fama oko metodologije, tišina oko pregovora, a u tekstu Oštre kritike i/ili realni zahtevi Predstavljamo vam detalje iz Izveštaja. Kako bilten ne bi obeležile samo dnevno političke teme, u sekciji Akutelno, u članku Za svako dete – bez diskriminacije bavili smo se izazovima u obrazovanju dece za vreme pandemije, a u tekstu Iskustvo EU dijaloga sa mladima: šta možemo da naučimo osvrnuli smo se na nedavno održanu Evropsku konferenciju za mlade u Portugalu. U ovom broju biltena možete pročitati Intervju sa Elvirom Kovač, predsedavajućom skupštinskog Odbora za evropske integracije. Fokus biltena je na tekstu Dugo putovanje ka jednakosti u kojem se obrađuje tema rodne ravnopravnosti.

Novi broj biltena dostupan je OVDE, a prethodnim brojevima možete pristupiti na linku.