Vesti

Radionica „Dobra klima za razvoj” održana u Kučevu

RES fondacija, Beogradska otvorena škola i Timočki klub su 20. juna 2017. godine u Kučevu, organizovali konsultativnu radionicu „Dobra klima za razvoj” sa predstavnicima lokalnih samouprava i civilnog društva iz opština Kučevo, Golubac, Žagubica i Požarevac.

Radionica je održana u svečanoj Sali Skupštine opštine Kučevo, a glavna tema skupa bila je: ,,Kako do ambiciozne klimatske politike?”.

Teme o kojima se razgovaralo su bile energetska efikasnost, energetski menadžment, obnovljivi izvori energije i usklađenost horizontalnih javnih politika na lokalnom nivou. Skup je otvorio suosnivač RES fondacije gospodin Aleksandar Macura, nakon čega su usledila izlaganja suosnivačice RES fondacije gospođe Jasminke Young i gospođe Mirjane Jovanović iz Beogradske otvorene škole.

Cilj radionice je bio da se utvrde prioriteti razvoja lokalnih klimatskih politika, prepreke za njihovu implementaciju i potencijali koje akteri na lokalnom nivou prepoznaju. Radionica je deo šireg dijaloga koji RES Fondacija vodi sa lokalnim zajednicama kako bi se lokalne perspektive identifikovale, a zatim i integrisale u proces izrade nacionalne Strategije borbe protiv klimatskih promena.

Ovo je četvrta u seriji radionica koje RES fondacija organizuje širom Srbije u okviru projekta ,,Unapređenje civilnog društva za pristupanje Srbije Evropskoj uniji" koji Beogradska otvorena škola sprovodi uz podršku Švedske. Radionica je registrovana i kao događaj u okviru Nedelje održive energije Evropske unije (EU Sustainable Energy Week).