Vesti

Istrajna podrška promenama: civilno društvo i put ka Evropskoj uniji

Delovanje organizacija civilnog društva u današnjem društveno-političkom okruženju otežano je usled brojnih pritisaka sa kojima se u svom radu svakodnevno susreću. Prostor u kome se mogu čuti i uvažiti kritike i preporuke organizacija civilnog društva sve više se sužava, a dijalog sa javnim vlastima, gotovo da i ne postoji. Da bismo živeli u društvu u kome demokratske institucije neometano funkcionišu, postoji garantovana vladavina prava, a vlast poštuje i neguje javni interes, neophodno je uključivanje civilnog društva u kreiranje javnih politika.

Osim OCD, važnu ulogu u stvaranju boljeg, odgovornijeg društva za sve nas imaju i mediji. Objektivnim, ispravnim izveštavanjem, mediji treba da pravovremeno informišu građane, podstičući ih na kritičko razmišljanje. Međutim, medijske slobode u Srbiji već dugo vremena nisu na zavidnom nivou, a prema poslednjem istraživanju koje su sproveli Reporteri bez granica, Srbija se nalazi na 93. mestu od ukupnih 180. Osrednji rezultat koja Srbija ostvaruje na svetskom nivou, znatno se pogoršava kada se sloboda medija u Srbiji uporedi sa regionom i teritorijom Evropske unije - tada je Srbija, uz Crnu Goru i Bugarsku, jedna od tri zemlje sa najgorim stanjem medijskih sloboda.

Izazovi sa kojima se OCD i mediji susreću znatno su izraženiji u manjim sredinama. Organizacije koje deluju na lokalu imaju manje resursa, pa samim tim manje načina da se sa pritiscima uspešno izbore. Upravo zato je važno prepoznati važnost promena koje ove organizacije i mediji mogu pokrenuti i pomoći im u izgradnji boljeg društva. 

Beogradska otvorena škola zajedno sa Ambasadom Kraljevine Švedske u Beogradu, već šestu godinu za redom, pruža kontinuiranu podršku organizacijama civilnog društva i medijima sa kojima gradimo bolje društvo za sve nas. Podrška se realizuje u okviru projekta “Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji”, sa ciljem da doprinese evropskim integracijama i demokratskom razvoju u Srbiji, jačanjem OCD i medija. 

Kontinuirana podrška partnerskim organizacijama i medijima omogućila je da svako od njih 11 pokrene značajne promene u oblasti svog delovanja u sredinama odakle dolaze, sa zajedničkim ciljem - približiti proces evropskih integracija građanima i objasniti im značaj društvenih promena koje prate ovaj proces. Civilno društvo i mediji predstavljaju zagovornike interesa građana i zato je od suštinske važnosti omogućiti im podršku i podsticaj da, uprkos svim izazovima, nastave sa svojim radom.

U Beogradu je od 1-3. decembra održana Inicijalna radionica za pisanje predloga projekata na kojoj je učestvovalo 11 partnerskih organizacija. Zajedno sa mentorima, predstavnici/ce organizacija civilnog društva i medija radili su na pisanju predloga projekta za novu projektnu godinu. 

Radionicu je organizovala Beogradska otvorena škola u okviru projekta “Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji”, koji se realizuje uz pomoć Ambasade Kraljevine Švedske u Beogradu.