Vesti

Broj zaposlenih u medijskom sektoru beleži blagi skok u 2020.

Naime, Nezavisno udruženje novinara Srbije imalo je uvid u dokument poslatog iz Republičkog zavoda za statistiku o broju registrovanih zaposlenih lica u medijskom svetu.

 

U 2019. godini, u štampanim medijima zaposleno je 1.355 muškaraca i 1.460 žena, dok se u 2020. taj broj smanjuje na 1.322 i 1.455.

 

Međutim, na radiju je tokom 2019. bio zaposlen 121 muškarac i 158 žena, dok je sledeće godine taj broj porastao na 133 i 159.

 

Sa druge strane, na televizijskom programu tokom 2019. registrovano je da je zaposleno 4.449 muškaraca i 3.334 žena, dok je 2020. i tu broj zaposlendih porastao na 4.553 i 3.436.

 

No, veb portali pak beleže blaži porast zaposlenih, pa tako je u 2019. registrovano 396 muškaraca i 347 žena kao zaposlenih u toj vrsti medija, dok je sledeće taj broj porastao na 500 i 429.

 

Ipak, novinske agencije imaju pad zaposlenja, stoga RZS beleži da je tokom 2019. bilo zaposlesno 156 muškaraca i 182 žene, te je već sledeće taj broj pao na 147 i 181.

 

Pod pojmom zaposleni podrazumevaju se lica koja imaju formalno pravni ugovor o zaposlenju, odnosno zasnovan radni odnos sa poslodavcem podrazumevaju se na određeno ili neodređno vreme i lica koja rade van radnog odnosa na osnovu ugovora o delu ili na osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova, lica koja obavljaju samostalne delatnosti ili su osnivači privrednih društava ili preduzetničkih radnji. Samo istraživanje je zasnovano na kombinovanju podataka Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) i Statističkog poslovnog registra (SPR).

 

Projekat  Slobodni novinari – temelj profesionalnog izveštavanja se realizuje u okviru projekta “ Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj Uniji“ koji se sprovodi u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom.