Vesti

Održano ročište Milenijum tima protiv portala Vranje News i urednika Dejana Dimića

Naime, punomoćnica tužioca Nina Marinac istakla je da ostaje pri tužbi I tužbenom zahtevu kojoj je smanjen iznos tražene naknade. Podsetnika radi, prvobitno je tražena materijalna šteta od 100.000 evra, dok sada se traži 100 evra.

 

Takođe, advokica je predložila za kao saslušanje zakonskih zastupnike tužioca Stojana Vujka i Bošnjaka Ivana, te je i predložila veštačenje na okolnosti materijalne štešte od veštaka intelektualne svojine Ljubinke Radosavljević na okolnost pada vrednosti tužiočevog žiga na tržištu u odnosu na vremenski period pre objavljivanja informacije.

 

Sa druge strane pak advokatica tuženog Milica Nešić osporava tužbu, te se protivi veštačenju, budući , kako ona tvrdi, veštačila bi se hipotetička šteta koja se ne vidi  i ne poriziliazi iz poslovnih knjiga tužioca. Ona takođe je rekla saslušanje predloženih nije neophodno, jer se materijalna šteta ne može utvrditi njihovih iskaza.

 

Međutim, sutkinja je radi razjašnjenja spornih činjenica rekla da će se na sledećem ročištu čitati pisani dokazi i saslušati predloženi zakonski zastupnici.

 

Sledeće ročište zakazano je za 2. februar 2022. sa početkom u 9 časova.