Vesti

CINS objavio bazu „Stranačka kasa”

U bazi „Stranačka kasa“ su dostupni podaci o novcu iz budžeta, od građana, kompanija i izdavanja imovine, kao i troškovima za oglašavanje, iznajmljivanje prostorija, režije i razne obuke.

Reč je o prihodima i rashodima nekih od najuticajnijih stranaka i grupa građana, njih 25 koje je u poslednjih šest godina kontrolisala Agencija za srečavanje korupcije. Novinari Centra za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS) podatke su izvlačili iz finansijskih izveštaja objavljenih na sajtovima stranaka i registra Agencije za sprečavanje korucije.

Baza podataka „Stranačka kasa” vam omogućava da podatke, između ostalog, pretražujete po imenu stranke, godini, mestu, nazivu kompanija i nameni. Ona je jedinstvena po tome što vam omogućava da pravite sopstvene kombinacije i pratite trag novca ne samo za jednu godinu i jednu stranku, nego više njih. Sve podatke možete da skinete u pdf-u i ekselu, ali i da kopirate izbor onih koje ste sami napravili.

U narednom periodu, baza će biti ažurirana sa novim podacima za postojeće, ali i druge stranke i grupe građana. 

Pretražite bazu „Stranačka kasa” klikom na LINK.