Vesti

U Majdanpeku započeo proces konsultacija sa civilnim društvom o ruralnom razvoju

Poljoprivreda i ruralni razvoj prioriteti su svake opštine u istočnoj Srbiji. Ipak, trenutna situacija u ovom sektoru ne obećava skoriji napredak Srbije u pregovorima o poglavlju 11 sa Evropskom unijom. O tome kakve su realne šanse za ruralni razvoj opštine Majdanpek, raspravljalo se na sastanku sa civilnim društvom održanom 29. juna 2017. godine. 

Opštine u istočnoj Srbiji u kojima većina stanovništva živi na selu, u kojima ima idealnih uslova za stočarstvo, organsku proizvodnju, opštine sa preko 60% pokrivenosti šumom, sa bogatim vodnim i prirodnim resursima, opštine u nacionalnom parku  i parku prirode godinama unazad ne uspevaju da animiraju poljoprivrednike i unaprede ruralni razvoj, iako se svake godine  u budžetu opredeli i do 25 miliona dinara za podsticaje u poljoprivredi. 

Čak 50-75% tih sredstava svake godine ostane neutrošeno! 

Jedan od problema u razvoju ruralnih sredina jeste nepostojanje jasne strategije ruralnog razvoja kao i drugih javnih politika za unapređenje poljoprivrede, ali i nedovoljni kapaciteti lokalne samouprave da iste kreira po meri poljoprivrednika. 

To su samo neki od zaključaka prvog, inicijalnog sastanka za reviziju postojeće i izradu nove strategije ruralnog razvoja opštine Majdanpek, koji je održan  29.06.2017. godine u Majdanpeku i koji je vodila Ivana Stefanović Ristin iz Nacionalne LEADER mreže. 

Na ovoj radionici učesnici su imali priliku da saznaju više o trenutnoj situaciji u vezi IPARD fondova i poražavajućoj činjenici da će Srbija najverovatnije ostati bez fondova namenjenih za prvu godinu implementacije ovog programa pomoći Evropske unije za ruralni razvoj.

I pored toga što interesovanje i javnog i civilnog sektora načelno postoji, ovaj mali skup civilnog društva posvećenog ruralnom razvoju opštine Majdanpek pokazuje da su potrebne slične aktivnosti i u seoskim sredinama kao i direktne konsultacije sa ruralnim stanovništvom o potrebama i željenim merama finansijskih podsticaja iz lokalne i državne uprave.

Projekat “Dijalogom do održivih ruralnih politika” Resurs centra iz Majdanpeka, predviđa tromesečni proces konsultacija sa civilnim društvom i kreiranje nacrta strategije ruralnog razvoja opštine Majdanpek na osnovu definisanih problema i predloga mera za podsticaje preporučenih od strane krajnjih korisnika ovih sredstava odnosno poljoprivrednika i poljoprivrednih gazdinstava, zadruga, i udruženja.