Vesti

Velika pobeda ekoloških aktivista: NEĆE BITI GRADNJE VISOKIH BRANA NA LIMU

Izgradnja hidroelektrana, Brodarevo 1 i Brodarevo2, na granici Republike Srbije i Republike Crne Gore obustavljena je konačnom presudom Upravnog suda Srbije, nakon višegodišnje borbe aktivista i nevladinih organizacija iz  Brodareva, Srbije i regiona.

U junu 2017. godine stiglo je, udruženju Prijatelji Brodareva, rešenje Upravnog suda Republike Srbije kojim se poništava Re­še­nje o obi­mu i sa­dr­ža­ju Stu­di­je o pro­ce­ni utica­ja na ži­vot­nu sre­di­nu pro­jeka­ta Bro­da­re­vo 1 i 2. Prema rečima ekoloških aktivista, brane bi predstavljale opasnost po životnu sredinu, ekosistem i zdravlje građana Brodareva i okolnih mesta. Presuda Upravnog suda kojom se obustavlja projekat je konačna, i na nju kompanija “REV” koja je, od 2008. godine, pokušavala dobiti dozvolu za izgradnju brana, nema pravo žalbe.

Pravni zastupnik nevladinih organizacija iz Prijepolja i Brodareva, Sreten Đorđević kaže za Zelenu patrolu, da je ovakva odluka pokazala da nevladine organizacije imaju moć i kapacitet da utiču na postupke koji, od samog početka obiluju nezakonitostima, poput projekata Brodarevo 1 i 2.

- Ovo je jedan od pokazatelja da ekološki aktivisti, ujedinjeni na nacionalnom i međunarodnom nivou, ,,naoružani”  istrajnošću i odlučnošću, mogu uspeti u zaštiti i očuvanju životne sredine i prirodnih dobara. Ovakva odluka Upravnog suda Srbije je svakako ohrabrujuća i dokaz postojanja pravne države. Ovo su dobri signali na putu Republike Srbije ka EU. – kaže advokat Sreten Đorđević.

Nakon ove presude, građani Brodareva i okolnih mesta uz reku Lim, moći će da nastave svoj život u skladu sa prirodom, da se bave poljoprivredom i da rade na poboljšanju turizma u Polimlju. 

Vojvođanska zelena inicijativa je pratila, podržavala i dokumentovala borbu ekoloških aktivista. Link prema emisiji ,,Brodarevo-Hoće brane na sve strane”, iz dokumentarnog tv serijala ,,Zelena patrola na delu” možete pronaći ovde.