Vesti

Poljoprivrednici predlažu vlastima depolitizaciju opštinskih službi i donošenje konkretnih mera za ruralni razvoj

Proces konsultacija sa građanima u vezi izrade Strategije ruralnog razvoja opštine Majdanpek nastavljen je u petak 28.07.2017. godine u Donjem Milanovcu. Ovaj skup okupio je lokalne poljoprivredne proizvođače, predstavnike poljoprivrednih udruženja, udruženja pčelara, šumovlasnika kao i druge pojedince i organizacije zainteresovane za ruralni razvoj. Predstavljene su dosadašnje strategije i programi ruralnog razvoja koji, po mišljenju učesnika, nisu dali očekivane rezultate.

Poljoprivredni proizvođači i predstavnici civilnog društva dali su konkretne predloge mera za razvoj poljoprivrede i ruralnih sredina za naredni petogodišnji period. Tradicionalna proizvodnja sira, meda i drugih poljoprivrednih proizvoda koji su karakteristični za Donje Podunavlje i Homolje i dalje su prioriteti ruralnog razvoja. Putna infrastruktura i elektrifikacija preduslovi su za sprečavanje dalje depopulacije sela.

Ipak, da bi se iskoristili postojeći potencijali i resursi, između ostalog i sredstva lokalnog Fonda za razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj, neophodna je depolitizacija Fondacije za lokalni ekonomski razvoj ili uvođenje nove, dodatne tehničke pomoći za poljoprivrednike.
Jedan od ključnih problema niskog stepena iskorišćenja lokalnog Fonda za poljoprivredu Opštine Majdanpek je nepoznavanje administrativnih procedura i nedovoljni kapaciteti potencijalnih korisnika ovih sredstava za pripremu dokumentacije i apliciranje za podsticajna sredstva.Čak 50-75% tih sredstava svake godine ostane neiskorišćeno! 

Proces konsultacija sa poljoprivednicima nastavlja se na javnim seoskim skupovima, gde će Resurs centar u narednim mesecima sprovoditi istraživanje o predlozima mera za unapređenje ruralne politike Opštine Majdanpek.