Vesti

Na radionici u Boljevcu smo dobili recept za EU integracije

Na poziv Opština Boljevac i Sokobanja i iskazanu zainteresovanost za izradu Strategije ruralnog razvoja po LEADER metodologiji, UG Resurs centar iz Majdanpeka je u okviru projekta “Dijalogom do održivih ruralnih politika” organizovao radionicu na kojoj su predstavljeni dosadašnji rezultati u formiranju lokalnih akcionih grupa (LAG) za teritoriju ovih opština i na kojoj je započet dijalog o formiranju novog LAG-a koji bi obuhvatio i teritoriju opštine Boljevac. 

Na radionici su učestvovali predstavnici sva tri sektora a posebnu zainteresovanost učesnici su pokazali za predstojeći IPARD fond i mogućnosti koje on nudi. 

Predstavnici lokalnih samouprava izrazili su želju da započnu proces konsultacija sa civilnim društvom u vezi izrade strategije ruralnog razvoja, pa će nakon letnje pauze, i u partnerstvu sa Resurs centrom, ovaj proces biti nastavljen. 

Predstavnica Nacionalne LEADER mreže i facilitator radionice Ivana Stefanović Ristin učesnicima je približila pojam, formu i metodologiju rada LAGova. Takođe, predstavljene su dosadašnje aktivnosti Ministarstva poljoprivrede na izradi procedura za registraciju LAG-ova, kao i planovi i aktivnosti koje se očekuju do kraja godine. 

U diskusiji o planovima opštine Boljevac i Sokobanja na polju ruralnog razvoja i razvoja poljoprivrede učesnici su ukazali na probleme, od nedovoljnih kapaciteta za osvajanje tržišta, do nedovoljnih mera podsticaja za razvoj poljoprivrede.

Prezentacija IPARD fonda dala je osnovne informacije o mogućnostima koje ovaj program Evropske unije nudi, ali je takođe razbila mitove o tome da je fond namenjen za male proizvođače.  

Ipak, za nas najzanimljivija bila je poslovica koju je 80-godišnji pčelar iz Boljevca podelio sa nama u vezi procesa pristupanja R.Srbije Evropskoj unije:

“Zaprežna kola iz blata ne izvlače konji, nego zob” -  Velimir, pčelar iz Boljevca.