Vesti

Održivo upravljanje vodama i šumama u Zapadnoj Srbiji

„Podrinjski antikorupcijski tim” iz Loznice, Ekološko udruženje Rzav-God Save Rzav iz Arilja, i udruženje građana Forum civilne akcije FORCA iz Požege, 22. septembra, sa početkom u 12 časova u Arilju, organizuju Okrugli sto Održivo upravljanje vodama i šumama u Zapadnoj Srbiji.

Obzirom da se Srbija i dalje suočava sa nizom problema u oblasti eksploatacije prirodnih resursa i narušavanja životne sredine, smatramo neophodnim podizanje nivoa međusektorske saradnje i kvaliteta učešća organizacija građanskog društva u procesima donošenja odluka, usmerenih na transparentnost u oblasti eksploatacije prirodnih resursa, na lokalnom i nacionalnom nivou, što je u skladu sa obavezama Republike Srbije u procesu evropskih integracija.

Shodno tome, partneri će predstaviti rezultate istraživanja koje su sproveli u prethodnom periodu, na temu upravljanja vodnim i šumskim resursima i inspekcijskim nadzorom u Zapadnoj Srbiji.

Na ovaj događaj su pozvani predstavnici Odeljenja vodne inspekcije, Direkcije za vode, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kao i Odeljenja vodne inspekcije za Zapadnu Srbiju, Uprave za šume, Ministarstva zaštite životne sredine, predstavnici institucija na centralnom nivou, Direkcije za vode, JP Srbijašume, Odbor za zaštitu životne sredine Zlatiborske oblasti, Regionalne razvojne agencije Zlatibor, Zeleni saveti opština Bajine Bašte, Užica i Arilja, organizacije civilnog društva, stručna javnost, i mediji. Cilj ove aktivnosti je da kroz razmenu mišljenja i argumenata, ukaže na zajedničke probleme i zakonske prepreke, i predstavi značaj participativnog pristupa u kreiranju politike upravljanja vodama i šumama, što je osnov za zagovaranje preporuka koje se odnose na unapređenje pravnog i praktično-političkog okvira, u kojima se stvara i sprovodi politika životne sredine u Republici Srbiji.  

Aktivnost je deo projekta Prirodni resursi i koruptivne prakse, koji Podrinjski antikorupcijski tim iz Loznice i Ekološko udruženje Rzav-God Save Rzav iz Arilja, realizuju u u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, u okviru programa „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji, uz podršku Švedske.