Vesti

Zajednička akcija i usaglašen stav OCD u Srbiji doprinosi većem uticaju civilnog društva na proces EU integracija

Ukupno 19 predstavnika organizacija civilnog društva i medija koji su partneri Beogradske otvorene škole na projektu Civilno društvo za EU od 3. do 7. septembra učestvovalo je u studijskoj poseti Briselu (Belgija). Cilj posete bio je da se učesnici upoznaju sa radom institucija Evropske unije, kao i da razmene iskustva sa predstavnicima briselskih organizacija civilnog društva. Pored razgovora o pristupanju Srbije EU, ulozi medija i OCD u ovom procesu, tokom četiri dana učesnici i učesnice posete imali su priliku da sa predstavnicima OCD i medija prodiskutuju o temama kojima se bave na projektima u okviru programa Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije EU, koji BOŠ sprovodi uz podršku Kraljevine Švedske. 

Četiri glavne oblasti koje su u fokusu 15 partnerskih organizacija BOŠ-a su zaštita životne sredine, medijsko izveštavanje o EU i sektorskim politikama, anti-korupcija i dečija prava. U datim oblastima su i održani tematski sastanci sa relevantim organizacijama koje deluju na EU nivou: političkim nedeljnikom Politico EuropeTransparency International EU, European Environmental Bureau i Eurochild.

Pored posete briselskim OCD, učesnici posete imali su priliku da razgovaraju i sa predstavnicima Saveta EU, Evropskog parlamentaEvropske komisije i Evropskog ekonomskog i socijalnog saveta. U Radnoj grupi za proširenje (COELA), koja deluje pri Savetu EU pozitivno ocenjuju ambicije Srbije da se inteziviraju procesi pregovora, ali naglašavaju da sam tok pregovora u velikoj meri zavisi od ažurnosti Srbije u dostavljanju dokumenata navodeći primer da Srbija još uvek nije dostavila pregovaračke pozicije za više od deset poglavlja. Sa predstavnicima Evropskog ekonomskog i socijalnog saveta razgovarali smo o iskustvu Hrvatske tokom pristupanja EU i velikoj ulozi koje je civilno društvo imalo u ovom procesu.

Pored ovoga, učesnici obuke sastali su se i sa poslanicom Evropskog parlamenta, Tanjom Fajon iz partije Evropskih socijalista koja je rekla da se proširenje EU ponovo našlo u fokusu EU institucija i da se od Srbije u ovom procesu dosta očekuje, s obzirom da je najveća država u regionu, te bi zbog toga trebalo da bude faktor stabilnosti na Zapadnom Balkanu.

Zaključak posete je da OCD u Srbiji treba da inteziviraju međusobnu saradnju kao i da prema institucijama kako u Srbiji, tako i u Briselu, deluju usaglašeno pošto se na taj način stvara prostor za jači uticaj. Preporuke kolega iz Brisela je da civilno društvo u Srbiji treba da nastoji da ojača formalne i neformalne kanale međusobne komunikacije kao i da radi na kreiranju mreža organizacija koje se bave istim temama.  

Studijsko putovanje organizovano je u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“, koji podržava Kraljevina Švedska. Ovim projektom se unapređuje saradnja javnih institucija, civilnog društva i medija i podstiču partnerstva u rešavanju problema lokalnih zajednica. Saradnja civilnog društva i javne uprave se ovim projektom gradi na temeljima znanja, argumentovane debate i poštovanja principa dobrog upravljanja. Projekat se izvodi u periodu od oktobra 2016. do oktobra 2019. godine. Više o samom projektu, kao i o programskim partnerima BOŠ-a možete pročitati na www.transformator.bos.rs.