Vesti

Decentralizovano predstavljanje nalaza izveštaja o stanju ljudskih prava, strateškom planiranju i zaštiti životne sredine, na lokalu

U petak 29. i subotu 30. septembra će u Pirotu, Kragujevcu, Kruševcu i Valjevu biti održani forumi građana na kojima će članice konzorcijuma Nacionalne koalicije za decentralizaciju predstaviti nalaze alternativnih izveštaja o stanju u oblasti ljudskih prava, upravljanja otpadom i prirodnim dobrima i primeni principa strateškog planiranja, na nivou lokalnih samouprava. Datum i vreme svakog događaja možete videti u nastavku teksta.

Članice konzorcijuma su prethodnih meseci, kao partneri na projektu, svako u svojoj oblasti radili na prikupljanju i obradi podataka o stanju u ovim oblastima i izradili izveštaje koji predstavljaju stanje na terenu, analiziraju postojeći zakonski okvir i njegovu primenu i predstavljaju primere dobre prakse iz regiona i principe koji se primenjuju u zemljama evropske unije.

Projekat „Provera Evropske stvarnosti”, ima za cilj da se o posledicama i mogućnostima koje se otvaraju u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji govori na nešto drugačiji način stavljajući u fokus posledice koje će proces imati na život građana na lokalu.

Partneri, udruženja Stara planina, Klub Ars Nova, Roma centar i Evrokontakt su uz podršku NKD-a tokom trajanja projekta došli do važnih nalaza koji upućuju na to da je u ovim, kao i u drugim oblastima jedan od glavnih problema primena donešenih propisa bilo da se radi o strategijama, zakonima ili implementaciji akcionih planova.

Kada se radi o principu inkluzije u procesima upravljanja prirodnim dobrima ustanovljeno da je, suprotno evropskoj praksi, u Srbiji ovaj pristup nedovoljno primenjen i funkcioniše samo kada se radi o upravljanju Nacionalnim parkovima, odnosno oblastima koje uživaju najveću zaštitu, dok je kod ostalih zaštićenih područja taj princip potpuno neprimenjen, pokazalo je istraživanje udruženja Stara planina iz Pirota. Najveći upravljač u preostalim zaštićenim prirodnim dobrima je centralizovano preduzeće Srbijašume, zaduženo za kreiranje i implementaciju planova i programa upravljanja što dovodi do potpune isključenosti lokalne zajednice, što je suprotno pristupu koji se primenjuje u razvijenim evropskim zemljama, ali i okruženju.

Nalazi izveštaja o upravljanju prirodnim dobrima na teritoriji regiona Južne i istočne Srbije biće predstavljeni u petak 29. septembra, u 11 sati u Domu kulture, u Pirotu.

Kada govorimo o upravljanju otpadom, analiza pokazuje da je jedini sistematizovan način upravljanja otpadom u Srbiji odlaganje otpada na deponijama kao i da ne postoji sistemski organizovano odvojeno sakupljanje, sortiranje i reciklaža – što celokupan sistem čini neodrživim. Poseban problem je činjenica da najveći broj postojećih deponija ne zadovoljava ni osnovne standarde sanitarne zaštite što može dovesti do daljeg zagađenja životne sredine (voda, vazduh zemljište) i imati negativne efekte po zdravlje ljudi, pokazala je analiza Kluba Ars Nova iz Valjeva.

Nalazi izveštaja o upravljanju otpadom u Kolubarskom regionu biće predstavljeni u subotu 30. septembra, u okviru radnog dela svečanog obeležavanja petnaest godina postojanja Kluba u svečanoj Sali restorana Zlatibor sa početkom u 12:30. Više informacija o događaju možete naći na Fejsbuk stranici Kluba.

Stanje, nažalost, nije mnogo drugačije ni kada govorimo o principima zaštite osnovnih ljudskih prava, pokazala je analiza Roma centra iz Kragujevca. Analizom Akcionog plana Strategije za prevenciju i smanjenje diskriminacije i Akcionog plana za poglavlje 23 došli smo do podataka da ni (skoro) deset godina nakog donošenja Zakona o zabrani diskriminacije ne postoji sistem za praćenje efekata primene ovog zakona koji je ključan za ovu oblast. Podaci pokazuju da u poslednjih sedam godina u šumadijskom regionu po ovom osnovu pokrenuto svega četiri postupka, dok podaci Poverenika za ravnopravnost pokazuju da je u istom periodu, iz ovog regiona primljeno više desetina pritužbi na diskriminaciju.

Nalazi izveštaja o primeni Zakona o zabrani diskriminacije u Šumadijskom okrugu biće predstavljeni u petak 29. septembra, u 12 sati, u prostorijama Romskog koordinatora (Lazara Milenkovića 12, Kragujevac).

Izostanak sistemskih rešenja, koordinacije i strateškog pristupa razvoju vidi se i kroz analizu strateškog planiranja u opštinama centralne Srbije na kojoj je radilo udruženje Evrokontakt. Analiza je pokazala da postojanje lokalnih strateških razvojnih planova ne znači da se u našoj zemlji planski upravlja razvojem. Najveći broj strategija predstavlja veoma korektno napisane stručne analize ekonomskih, razvojnih, pravnih i institucionalnih problema koje neka opština ili grad imaju. Problemi u realizaciji obično nastaju od momenta kada budu usvojeni, u procesu njihove primene, što dovodi do nesistematskog i neefikasnog upravljanja na lokalnom nivou i, posledično, do usporenog razvoja gradova i opština u Srbiji, pokazala je analiza upitnika koje su popunjavali predstavnici lokalnih samouprava.

Nalazi izveštaja o strateškom planiranju u centralnoj Srbji biće predstavljeni u petak 29. septembra u prostorijama Medija centra Kruševac, sa početkom u 10:30.

Celokupni izveštaji dostupni za preuzimanje mogu se naći na sajtu NKD-a.