Vesti

Izmena vremenskog okvira Programa podrške civilnom društvu i medijima u oblasti evropskih integracija

Beogradska otvorena škola obaveštava organizacije civilnog društva (OCD) i medije koji su se prijavili na konkurs za učešće u Programu podrške civilnom društvu i medijima u oblasti evropskih integracija da je došlo do izmene vremenskog okvira u implementaciji Programa.

Usled velikog broja prijava i neophodnog vremena za njihovu sveobuhvatnu obradu, preliminarni rezultati podnetih predloga će biti dostupni do kraja oktobra 2017. godine. Svi podnosioci će biti obavešteni putem elektronske pošte, dok će rezultati ujedno biti objavljeni na onlajn platformi www.transformator.bos.rs kao i zvaničnoj Internet stranici Beogradske otvorene škole www.bos.rs.

Beogradska otvorena škola se zahvaljuje svim podnosiocima prijave.