Vesti

Javno o javnim politikama

Toplički centar za demokratiju i ljudska prava je u okviru projekta „Građanski za demokratske reforme: javno o javnim politikama – glasno protiv korupcije“, koji je realizovan u partnerstvu sa Beogradskom otvorenom školom, uz podršku Kraljevine Švedske, objavio publikaciju „Javno o javnim politikama“.

U publikaciji je predstavljena analiza Zakona o javnim nabavkama sa predlozima za izmenu odredaba čija je primena u dosadašnjoj praksi otežana, kao i onih odredaba koje nisu u potpunosti usklađene sa domaćim zakonodavstvom i propisima Evropske unije, kao i analiza pregovaračkog konteksta i pregovaračke pozicije Republike Srbije u ovoj oblasti.

Sadržaj publikacije:

- Dragan Dobrašinović: Javno o javnim politikama - glasno protiv korupcije

- Miroslav Prokopijević: Proširenje, pregovori, izgovori i javne nabavke daleko od petice

- Miodrag Milosavljević: Poglavlje 5 – kako do zatvaranja pregovora?

- Toplički centar za demokratiju i ljudska prava: Problemi u primeni Zakona o javnim nabavkama sa predlozima za izmene najvažnijih odredbi.

Publikaciju u elektronskoj verziji možete preuzeti sa sajta Koalicije za nadzor javnih finansija.