Vesti

NKD izradio doprinos za izveštaj Evropske komisije o Srbiji

Nalazi do kojih su članice NKD-a došle radeći alternativne izveštaje o stanju u oblastima ljudskih prava, anti-diskriminacije, zaštite životne sredine i reforme javne uprave su poslate Evropskoj komisiji kao doprinos Izveštaju o Srbiji za 2018, odnosno izveštaju o napretku u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. 

Implementacija mera predviđenih akcionim planovima i strategijama koje je u okviru procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji donela Vlada republike Srbije važna je ne samo za proces pristupanja, već i za unapređenje stanja u različitim oblastima, od očuvanja prirodnih resursa do upravljanja javnim finansijama.

Kako se veliki broj mera predviđenih planovima sprovodi na nivou gradova i opština, što će dovesti do promena u načinu funkcionisanja lokalnih samouprava i samim tim uticati na život građana,  NKD je u proteklih godinu dana pratio primenu tih mera i principa u više lokalnih samouprava i izradio analizu - Izveštaj o napretku u usklađivanju zakonskog okvira i implementaciji mera na nivou gradova i opština.

Izveštaje za svaku od oblasti možete naći ovde, a doprinose ovde