Vesti

Obuka za partnere CS4EU projekta: Zajedničko planiranje, koordinacija i komunikacija

Prva obuka namenjena jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva i medija u okviru druge godine projekta Civilno društva za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji (CS4EU) održana je tokom 26. i 27. decembra 2017. godine u prostorijama Beogradske otvorene škole. Obuka ,,Jačanje unutrašnjih kapaciteta programskih partnera“ je okupila 27 učesnika iz 21 organizacije civilnog društva i medija širom Srbije.

Predstavnici partnerskih organizacija su imali priliku da kroz predavanja i praktične radionice unaprede svoja znanja i veštine u oblastima strateškog planiranja i upravljanja projektima, kao i da unaprede zajedničko planiranje, aktivnosti tokom CS4EU projekta i poboljšaju komunikaciju. Tokom dvodnevne obuke, učesnici su predstavili svoje projekte koje će sprovoditi tokom sledećih godinu dana i saznali važne informacije o dinamici sprovođenja projekta, komunikaciji, planiranju aktivnosti i upravljanju budžetima.

Pored toga, predstavnici Beogradske otvorene škole su predstavili rezultate iz prve godine i omogućili učesnicima da uz praktične informacije saznaju više i unaprede rad organizacija na projektima. Takođe, učesnicima je omogućeno stručno savetovanje koje je uključivalo analizu njihovih logičkih matrica projekata kao i konsultacija sa stručnjacima iz oblasti revizije koji su im davali savete oko budžeta i kontrole finansija.

Projekat Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji ima za cilj da kroz projektnu i institucionalnu podršku organizacijama civilnog društva i medijima, podrži njihovo aktivnije učešće u procesu pristupanja Srbije EU. BOŠ, u okviru druge godine CS4EU projekta, ima 17 partnera koji dolaze iz Subotice, Novog Sada, Beograda, Niša, Prijepolja, Prokuplja, Užica, Kruševca, Loznice, Valjeva, Pirota, Kragujevca, Arilja. Kroz ovu mrežu organizacija i medija iz cele Srbije, BOŠ nastoji da poboljša kvalitet procesa evropske integracije i doprinese demokratskom razvoju u Srbiji putem jačanja uloge civilnog društva i približavanju evropske integracije potrebama građana. Realizaciju trogodišnjeg projekta podržala je Kraljevina Švedska.