Vesti

Nacionalne konsultacije - Model sistemskog rešenja za uvođenje medijske pismenosti u škole

Novosadska novinarska škola i Biblioteka plus Vas pozivaju na nacionalne konsultacije o medijskoj pismenosti mladih i uvođenju inovativnih alata i metoda u postojeće obrazovne sisteme.

Konsultacije će biti održane u četvrtak, 15. marta, u prostorijama EU info centra, Kralja Milana 7 Beograd, u 11 časova.

Cilj nacionalnih konsultacija jeste da se razmene iskustva i sagledaju mogućnosti za uvođenje inovativnih metoda u postojeće obrazovne sisteme i transformaciju školskih biblioteka u infoteke.

Medijska pismenost u današnjem društvu predstavlja novu formu funkcionalne pismenosti građana i građanki i neizostavan je faktor u organizaciji svakodnevnog  života. Poznato je da mediji danas u velikoj meri utiču na kreiranje stavova pojedinaca, pa samim tim i društva u kom se nalazimo.

Nacionalne konsultacije predstavljaju polaznu tačku u realizaciji projekta koji će trajati tri godine i u čiju realizaciju će biti uključeno 10 osnovnih i 10 srednjih škola iz Srbije.

Teme diskusije:

  • Medijska pismenost kao funkcionalna pismenost
  • Inovativne metode u obrazovanju
  • Infoteka kao mesto susreta, znanja i kreativnosti

Realizaciju projekta „Digitalni pogon“ podržala je Delegacije Evropske Unije u okviru programa „Civil Society Facility and Media Programme 2016-2017“, a aktivnosti koje će biti realizovane u toku prve godine kofinansirane su u okviru projekta „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ koji se realizuje u partnerstvu sa Beogradskom otvorenom školom i uz podršku Švedske.

Kontakt osoba:

Tijana Femić Bumbić

Email: tijana@novinarska-skola.org.rs

Telefon: 064/90 73 947