Vesti

Doprinos procesu evropskih integracija direktno u Briselu

U periodu od 19. do 23. marta partneri na projektu „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ posetili su institucije Evropske unije (EU), organizacije civilnog društva i medije u Briselu. U direktnim susretima sa predstavnicima Evropskog parlamenta, Saveta EU i Evropske komisije, predstavnici 21 organizacije civilnog društva i medija su imale priliku da iznesu rezultate svojih istraživanja i monitoringa procesa pregovora Srbije sa EU, u konkretnim politikama kojima se bave.

U susretu sa Generalnim Direktoratom za pravdu i zaštitu potrošača, Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S, Fondacija Tijana Jurić i Užički centar za prava deteta, izneli su zaključke svojih dosadašnjih aktivnosti (edukacija, istraživanja i zagovaranja). Glavna poruka sa kojom se naši partneri vraćaju sa ovog sastanka jeste da Srbija mora još mnogo da uradi u pravcu zaštite prava deteta, i u inkluziji i zbrinjavanju osoba sa mentalnim invaliditetom. U sastanku sa medijima „Politiko“ i ,,EurActiv“, predstavnici partnerskih medija CINS, NUNS, European Western Balkans, Novosadska novinarska škola, Televizija Forum, Južne vesti i Biblioteka plus, imali su priliku da razmene iskustva sa novinarima koji prate temu proširenja direktno u Briselu.

U cilju razmene iskustava i dobre prakse, Civilno društvo Evrope (Civil Society Europe), Evropski Civilni Forum (European Civic Forum), ALTER EU i Centar za evropske studije praktičnih politika (Centre for European Policy Studies - CEPS), predstavili su svoje alate za učešće civilnog društva u procesu donošenja odluka i zagovaranje u Briselu. Ovo je bilo veoma korisno našim partnerima čiji projekti imaju za cilj veće učešće građana i odgovornost javnih vlasti (Nacionalna koalicija za decentralizaciju, Evrokontakt, Edukativni centar Kruševac, Proaktiv, Udruženje pokret slobodnih stanara i vlasnika privatnih zgrada, Zaštita potrošača, Krovna organizacija mladih Srbije). Tom prilikom, predstavljena je i skoro pokrenuta platforma Civic Space Watch, a organizacije civilnog društva i mediji su pozvani da daju doprinos informacijama sa terena, iz Srbije. Partnerske organizacije koje prate „zelene“ politike (RES Fondacija, Rzav-God save Rzav, i Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije) sastali su se, između ostalog, sa predstavnicima Generalnog Direktorata za životnu sredinu i Generalnog Direktorata za klimatske promene.

Tokom posete je organizovano više od 20 sastanaka u Briselu, sa različitim relevantnim akterima u procesu pregovora Srbije sa EU, kako iz javnog, tako i iz civilnog sektora.