Vesti

BOŠ raspisao Poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima u oblasti evropskih integracija

Beogradska otvorena škola (BOŠ) obaveštava sve zainteresovane organizacije civilnog društva (OCD) i medije da je otvoren Poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima u oblasti evropskih integracija (Program).

Program će biti realizovan u okviru projekta „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.  Krajnji rok za podnošenje prijava za učešće na Programu je nedelja, 22. januar 2017. godine do 23 sata i 59 minuta.

Program traje tri godine, od oktobra 2016. do oktobra 2019. godine i obuhvata dve programske aktivnosti: 1. Podrška projektima i partnerskim organizacijama civilnog društva i medijima; 2. Jačanje kapaciteta i program umrežavanja. Podrška projektima i partnerskim organizacijama civilnog društva i medijima podrazumeva dodelu finansijskih sredstava za najmanje 15 organizacija civilnog društva i medija i realizuje se kroz institucionalnu podršku (za najmanje 5 OCD i medija) i podršku projektima (za najmanje 5 projekata OCD i 5 medija). Ukupan budžet za realizaciju finansijske podrške organizacijama civilnog društva i medijima u prvoj godini iznosi 2.500.000 SEK, što je približno 250.000 EUR

Stabilnost demokratskih institucija, vladavina prava i poštovanje ljudskih i manjinskih prava su nezamislivi bez aktivnog učešća civilnog društva u kreiranju javnih politika i slobodnih medija koji informišu građane i podstiču kritičko mišljenje. Civilno društvo i mediji su prepoznati kao pokretači promena, ključni akteri demokratskog razvoja i direktni korisnici ovog Programa.

Program je posvećen jačanju organizacija civilnog društva i medija, kao aktera koji su u stanju da proces evropskih integracija približe građanima, objasne značaj društvenih promena i doprinesu uključivanju građana u procese donošenja odluka. Kroz ovaj Program biće pružena podrška organizacijama civilnog društva i medijima koji obezbeđuju da interesi lokalnih zajednica budu na zadovoljavajući način predstavljeni u procesima demokratskog razvoja i pristupanja Srbije EU.

Sve informacije o Programu, kao i neophodna dokumenta za podnošenje projekata nalaze se na internet prezentaciji transformator.bos.rs.

Projekat „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ sprovodi Beogradska otvorena škola uz podršku Švedske. Projekat ima za cilj doprinos evropskim integracijama i demokratskom razvoju u Srbiji jačanjem uloge civilnog društva i medija. Kontrolna i korektivna uloga organizacija civilnog društva i medija je uslov za uspostavljanje i jačanje principa vladavine prava i zaštite ljudskih prava koji stoje u osnovi procesa evrointegracija.

Više o projektu pogledajte na transformator.bos.rs/ o-projektu.