Vesti

PRIJAVI EKOLOŠKI PROBLEM !

U sklopu projekta „Razvoj antikorupcijskih politika u oblasti zaštite životne sredine“ koji realizuju partnerski PAKT iz Loznice i RZAV iz Arilja, na portalima ovih organizacija razvijena je aplikacija „Prijavi ekološki problem“ koja treba da na jednom mestu objedini što više ekoloških kriznih tačaka u Srbiji i spoji što više ekoloških udruženja koje se bave zaštitom životne sredine.

Ponuđena aplikacija nudi zainteresovanim mogućnost da bez instalacije prijave ekološki problem u svojoj bližoj okolini, tako što će uočeni problem slikati, u ponuđenoj opciji dodati naziv i opis problema, a na GPRS mapi obeležiti markerom lokaciju prijavljenog problema. Nakon toga organizacije PAKT, RZAV i Koalicija ekoloških udruženja jugozapadne Srbije proveravaće i ukazivati nadležnim institucijama na probleme i izveštavati javnost i podnosioca prijave o toku rešavanja istih.

Na ponuđenoj aplikaciji zainteresovani građani i organizacije mogu prijavljivati postojanje : divljih deponija, zagađenje vode, nelegalne eksploatacije prirodnih dobara, izgradnja mini hidroelektrana, nelegalan lov ptica i divljači, nelegalan izlov ribe, požare i nelegalne seče šuma, postojanje opasnih materija, korupciju u ekologiji itd. na celoj teritoriji Republike Srbije.

Aplikacija „Prijavi ekološki problem“ nastala je u okviru projekta koji se u drugoj godini realizacije zove „Razvoj antikorupcijskih mehanizama u oblasti zaštite životne sredine“. Projekat koji u partnerstvu realizuju Pakt iz Loznice i Rzav iz Arilja podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.