Vesti

Organizacije civilnog društva i mediji u studijskoj poseti Briselu

Predstavnici 20 partnerskih organizacija civilnog društva i medija su od 28. maja do 1. juna 2018. godine, u okviru projekta „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji” učestvovali u studijskoj poseti Briselu. Putovanje je obuhvatilo preko 30 sastanaka i poseta institucijama Evropske unije, organizacijama civilnog društva kao i medijima u Briselu.

Učesnici su imali priliku da posete i nauče više o insitucijama EU, uključujući i Savet EU, Evropski savet, Evropsku komisiju, Evropski parlament, Evropski ekonomsko socijalni komitet kao i Evropski komitet regiona. Posete su podrazumevale i sastanke sa službenicima koji su direktno zaduženi i prate razvoj događaja i process evropskih integracija u našem regionu ili koji izveštavaju i savetuju najviše zvaničnike EU, zadužene za proširenje.

Pored grupnih poseta institucijama, učesnici su bili podeljeni na manje, tematske grupe u okviru kojih su se sastajali sa različitim organizacijama civilnog društva i medijima koji se bave temama poput zaštite životne sredine, vladavinom prava i medijskim i omladinskim politikama. Sa tim u vezi, organizacije poput Grinpisa (Greenpeace), Euractiv-a, Evropskog centra za politike, Generalnog direktorata Evropske komisije za obrazovanje i omladinu su samo neke koje su učesnici posetili.

Ono što je grupa primetila, i što su sami službenici EU više puta istakli, je da je „publika” u Briselu veoma zainteresovana za odnos Beograda i Prištine. Međutim, ono što Srbiju (davno) očekuje u procesu pristupanja EU su pregovaračka poglavlja 23 i 24. Konkretni problemi i ono što se pomno prati su: kvalitet debata i funkcionisanja skupštine, usvajanje velikog broja zakona bez adekvatne javne rasprave i po brzim procedurama, ograničena sloboda medija, vladavina prava, česti parlamentarni izbori i poštovanje izbornih procedura. Službenici su i sami priznali više puta da „žive u briselskom mehuru“ odnosno da im je pristup informacijama sa terena veoma ograničen te stoga neverovatno cene znanje koje dolazi od civilnog društva i medija kako bi slika bila potpuna.

Pored rasprava o ključnim problemima u procesu pristupanja Srbije EU i integracija, grupa je slušala na  primerima Ekonomsko socijalnog komiteta i Evropskog komiteta regiona kako vrednosti EU mogu da zaista žive i institucionalizovano funkcionišu. Obe institucije su savetodavna tela EU koja, mahom sačinjena od različitih vrsta organizacija, daju doprinose na zakonodavne akte uz pomoć drugih grupa poput civilnog društva, predstavnika preduzetnika kao i regiona EU. Kroz nekoliko slikovitih primera na čemu rade, primećeno je da one nisu samo političke već neguju slobodu mišljenja, inovativnost, znanje i pomno osluškuju šta to civilno društvo ima da kaže.

Na kraju, proces evropskih integracija i pristupanja Srbije EU je veoma složen ali ne nužno neobjašnjiv proces. Očigledno je da će on samo doprinositi Srbiji u budućnosti ali organizacije civilnog društva i mediji moraju da nastave da motre na njegovo sveobuhvatno sprovođenje i da rade na tome da se što više ljudi učestvuje kako bi se informacije dosledno prenele dalje.

Projekat „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ kao i program obuka ima za cilj da kroz projektnu i institucionalnu podršku organizacijama civilnog društva i medijima, podrži aktivnije učešće u procesu pristupanja Srbije EU. BOŠ, u okviru druge godine CS4EU projekta, ima 17 partnera koji dolaze iz Subotice, Novog Sada, Beograda, Niša, Prijepolja, Prokuplja, Užica, Kruševca, Loznice, Valjeva, Pirota, Kragujevca i Arilja. Kroz ovu mrežu organizacija i medija iz cele Srbije, BOŠ nastoji da poboljša kvalitet procesa evropske integracije i doprinese demokratskom razvoju u Srbiji putem jačanja uloge civilnog društva i približavanju evropske integracije potrebama građana. Realizaciju trogodišnjeg projekta podržala je Kraljevina Švedska.