Vesti

Organizacije civilnog društva i medija na Paliću o javnim politikama i zagovaranju

Predstavnici 20 partnerskih organizacija civilnog društva i medija su od 18-20. juna 2018. godine pohađali obuku na Paliću, četvrtu po redu u okviru projekta „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“. Predavači na obuci „Jačanje programskih partnera za učešće u procesu donošenja odluka: javne politike i zagovaranje” bili su Srđan Majstorović ispred Centra za evropske politike, Vladimir Pavlović i Milorad Bjeletić ispred Beogradske otvorene škole, Milan Sitarski u svojstvu sertifikovanog trenera za praktične politike, Mirjana Jevtović ispred “Insajdera” i Suzana Stojadinović ispred Republičkog sekretarijata za javne politike.

Obuka je imala za cilj da kod partnerskih organizacija razvije potencijal i ojača kapacitete za učestvovanje u procesu donošenja odluka na lokalnom i nacionalnom nivou, kao i da ih uputi u proces koji istraživačko novinarstvo podrazumeva. Predavači su polaznicima kroz trodnevnu obuku prenosili znanja i veštine kako da pišu i koriste predloge za praktičnu politiku, upoznali ih sa značajem i osobenostima javnog zagovaranja, al ii obezbedili diskusiju o pravnom okviru za učešće civilnog društva u donošenju odluka.

Učesnici su pored grupnih predavanja i radionica imali priliku da rade u četiri manje paralelne sesije gde su mogli detaljnije da diskutuju o svojim projektima i nedoumicama na koje nailaze u  oblasti javnih politika.

         Srđan Majstorović, predsednik Upravnog odbora Centra za evropske politike je govorio na temu u kojoj meri civilno društvo može da utiče na javne politike. Učesnici su se usaglasili da je realnost da postoje velike prepreke koje stoje na putu učešća civilnog društva u javnim politikama, ali da je potencijal veliki i da je potrebno uložiti aktivistički napor i istrajati u njemu.

       U svom prvom predavanju, Vladimir Pavlović, koordinator praktičnih politika Beogradske otvorene škola, govorio je sa učesnicima o karakteristikama procesa donošenja odluka i kreiranja javnih politika u Srbiji. Diskutovalo se o tome da li se taj koncept i u kojoj meri primenjuje, koji su nedostaci i načini kako ih prevazići, kao i na koji način civilno društvo može da utiče na proces kreiranja javnih politika u Srbiji.

Na radionici o analizi javnih politika, prva grupa učesnika je imala prilike da sa predavačem analizira javne politike u kojima deluju sa svojim projektima i dobiju povratne informacije o njima. Cilj radionice je bio da omogući polaznicima da dodatno unaprede svoje aktivnosti na projektima koje za cilj imaju konkretne promene u pojedinačnim javnim politikama.

          Milan Sitarski je u zajedničkom predavanju sa Vladimirom Pavlovićem o ciklusu javnih politika prošao sa učesnicima kroz koje korake javne politike prolaze, od definisanja problema do same evaluacije. Teme predavanja su bile i kako omogućiti da se javne politike osmišljavaju i primenjuju prateći dobru praksu, kao i koji su objektivni dometi uticaja civilnog društva na pojedine korake u procesu osmišljavanja i primene javnih politika imajući u vidu postojeće prakse u Srbiji.

U okviru radionice, druga grupa je uz pomoć predavača i namenski kreiranih formulara pozicionirala svoj praktičnopolitički dokument, kao i konkretnu praktičnu politiku koju u njemu predstavljaju. Od predavača su dobili povratne informacije o preciznosti konkretnih namera koje planiraju ostvariti dokumentom, određivanju ciljne grupe kojoj će se upućivati dokument i načina plasiranja dokumenta i prenošenja njegovih ključnih poruka.

         O javnom zagovaranju je imala prilike da razgovara treća grupa sa Miloradom Bjeletićem, izvršnim direktorom Beogradske otvorene škole. On je grupi predstavio najznačajnije korake u procesu javnog zagovaranja, kao metodi za uticaj organizacija civilnog društva na donosioce odluka i širu javnost i sa njima napravio razliku između javnog zagovaranja i drugih sličnih oblika delovanja u društvu. Učesnici su nakon toga pomenute korake primenili na svom projektu, govorili o nacrtima planova za javno zagovaranje u svojim projektima i dobili povratne informacije od ostalih učesnika i predavača.

       Za poslednju grupu učesnika bila je organizovana četvrta radionica koja se bavila istraživačkim novinarstvom, o čemu je govorila Mirjana Jevtović, deo tima istraživačkih novinara iz Insajdera. Šta je istraživačko novinarstvo, koje korake bi trebalo primeniti u procesu istraživanja, koje su metode i principi rada koje je redakcija Insajdera razvila tokom višegodišnjeg rada, bile su neke od tema radionice. Polaznici su dobili smernice kako pronaći izvore informacije, gde naći potrebnu dokumentaciju, kako na najbolji način iskoristiti napredne tehnike pretrage interneta i društvene mreže u komunikaciji. 

         Suzana Stojadinović, viša savetnica iz Republičkog zavoda za javne politike je kroz dva predavanja upoznala učesnike sa odredbama Zakona o planskom sistemu Republike Srbije, koja se odnose na konsultativni proces, odnosno uključivanje organizacija civilnog društva i drugih zainteresovanih strana i ciljnih grupa tokom osmišljavanja, formulisanja i sprovođenja javnih politika. U drugom predavanju prikazala je primere dobre prakse uključivanja civilnog društva u postupak izrade i usvajanja propisa i dokumenata javnih politika.

Projekat „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ i program obuka ima za cilj da kroz projektnu i institucionalnu podršku organizacijama civilnog društva i medijima, podrži aktivnije učešće u procesu pristupanja Srbije EU. BOŠ, u okviru druge godine CS4EU projekta, ima 17 partnera koji dolaze iz Subotice, Novog Sada, Beograda, Niša, Prijepolja, Prokuplja, Užica, Kruševca, Loznice, Valjeva, Pirota, Kragujevca i Arilja. Kroz ovu mrežu organizacija i medija iz cele Srbije, BOŠ nastoji da poboljša kvalitet procesa evropske integracije i doprinese demokratskom razvoju u Srbiji putem jačanja uloge civilnog društva i približavanju evropske integracije potrebama građana. Realizaciju trogodišnjeg projekta podržala je Kraljevina Švedska.

 

Više fotografija možete pogledati i u galeriji sajta Beogradske otvorene škole, na ovom linku.