Vesti

Raspored info sesija za predstavljanje Programa podrške civilnom društvu i medijima u oblasti evropskih integracija

Povodom predstavljanja Programa podrške civilnom društvu i medijima u oblasti evropskih integracija, a u okviru projekta „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“, Beogradska otvorena škola obaveštava sve zainteresovane organizacije civilnog društva (OCD) i medije da će biti održane četiri info sesije radi bližeg predstavljanja Poziva za podnošenje predloga projekata.

Info sesije će biti održane prema sledećem rasporedu:

Mesto

Adresa

Datum i vreme

Novi Sad

Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Zmaj Jovina 3/1

11.1.2017. godine, 12:00h 

Beograd

EU Info centar, Kralja Milana 7

12.1.2017. godine, 12:00h

Niš

EU Info kutak, Vožda Karađorđa 5

13.1.2017. godine, 12:00h

Užice

Klub Gradskog kulturnog centra, Trg Svetog Save 11

16.1.2017. godine, 12:00h


Potrebno je potvrditi prisustvo na info sesiji dan ranije u odnosu na datum održavanja info sesije (do 12h) na imejl adresu cs4eu@bos.rs navodeći sledeće podatke:

Ime i prezime: _____________

Organizacija/Medij: _______________

Grad u kome se održava info sesija: __________________

Info sesije se održavaju u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima u oblasti evropskih integracija. Program traje tri godine, od oktobra 2016. do oktobra 2019. godine i obuhvata dve programske aktivnosti: 1 Podrška projektima i partnerskim organizacijama civilnog društva i medijima; 2. Jačanje kapaciteta i program umrežavanja. Podrška projektima i partnerskim organizacijama civilnog društva i medijima podrazumeva dodelu finansijskih sredstava za najmanje 15 organizacija civilnog društva i medija i realizuje se kroz institucionalnu podršku (za najmanje 5 OCD i medija) i podršku projektima (za najmanje 5 projekata OCD i 5 medija). Ukupan budžet za realizaciju finansijske podrške organizacijama civilnog društva i medijima u prvoj godini iznosi 2.500.000 SEK, što je približno 250.000 EUR. Rok za podnošenje predloga projekata je nedelja, 22. januar 2017. godine, do 23 sata i 59 minuta.

Projekat „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ sprovodi Beogradska otvorena škola (BOŠ) uz podršku Švedske. Projekat ima za cilj doprinos evropskim integracijama i demokratskom razvoju u Srbiji jačanjem uloge civilnog društva i medija. Kontrolna i korektivna uloga organizacija civilnog društva i medija je uslov za uspostavljanje i jačanje principa vladavine prava i zaštite ljudskih prava koji stoje u osnovi procesa evrointegracija. Više o projektu pogledajte na www.transformator.bos.rs/o-projektu.