Vesti

UKLJUČIVANJE GRAĐANA U REŠAVANJE PROBLEMA U ZAJEDNICI

Građani Kragujevca, Kruševca, Valjeva, Pirota i Niša će u naredna dva meseca imati mogućnost da se uključe u izradu preporuka za rešavanje problema upravljanja ili primene javnih politika na nivou gradova i opština i to u oblasti zaštite životne sredine, zaštite ljudskih prava i prevencije diskriminacije kao i u procesu donošenja strateških odluka i učešću građana u tim procesima.

Građani Valjeva i Pirota imaće priliku da iznesu svoje stavove i predloge za rešavanje problema iz oblasti zaštite životne sredine koji se odnose na nedostatke u procesu upravljanja otpadom i zaštićenim prirodnim dobrima u njihovom okruženju, priliku da se upoznaju sa ključnim nalazima Alternativnih izveštaja koji ukazuju na neke od problema u zakonskom okviru i primeni, ali i priliku da čuju kako su neki od tih problema rešeni u zemljama Evropske unije.

"Građani ne znaju, niti ih zanima koji su zahtevi poglavlja 27 u pregovorima sa Evropskom unijom, ali ih i te kako zanima da li žive pored divlje deponije. Ne zanima nas, kao građane,  ni vladavina prava kao nekakav apstraktan pojam, već nam je važno da imamo načina da zaštitimo svoja prava u nekom postupku ili da dobijemo istinite informacije o tome šta se dešava u našem okruženju. Proces reformi je važan zbog nas, građana, a ne Evropske unije" kaže Jovana Strahinić, koordinatorka projekta Provera EU stvarnosti iz NKD-a.

Više informacija o pojedinačnim aktivnostima možete naći ovde