Vesti

Konsultacije sa građanima u sekretarijatu Mreže dobre energije

U prostorijama sekretarijata Mreže dobre energije u Vrbasu,  8. februara, Nikola Vujović i Željko Zečević su  zainteresovanim građanjima delili savete  na temu energetske efikasnosti u zgradi, kući ili stanu, kao i kako da se rekonstruiše ili sagradi novi objekat koji će biti energetski efikasan. Ovaj vid saradnje sa građanima biće i ubuduće praktikovan.