Vesti

PREDSTAVNICI UDRUŽENJA STARA PLANINA PREDSTAVILI NALAZE IZVEŠTAJA O UPRAVLJANJU PARKOVIMA PRIRODE U OKVIRU ZELENOG DIJALOGA

Predstavnici društva Stara planina razgovarali su sa narodnim poslanicima, članovima Odbora za zaštitu životne sredine u okviru "Zelenog dijaloga" i upoznali ih sa Inicijativom za unapređenje procesa upravljanja u prakovima prirode i drugim zaštićenim prirodnim dobrima koju realizuje udruženje Stara planina.

Poslanici su tom prilikom upoznati sa suštinom problema koji se javlja u procesu upravljanja kao i sa dosadašnjim napretkom u realizaciji projekta i podrškom koju je inicijativa dobila od strane lokalnih samouprava sa teritorije parka prirode i drugih institucija i organizacija. Poslanici su takođe upoznati sa ciljevima predstojece studijske posete koja će se realizovati u saradnji sa Francuskim institutom i ambasadom Republike Francuske, a koja treba da omogući da se dobre prakse iz francuskog modela primene na teritoriji parka Stara planina. 

Predstavnik udruženja bio je u prilici da razgovara sa troje poslanika koji su pored povratne informacije u vezi sa inicijativom dali predloge za dalju komunikaciju sa članovima Odbora i saradnju sa predstavnicima drugih povezanih ministarstava. 

Iako su razgovori bili ograničeni u trajanju, razgovor sa poslanicima omogućio nam je da predstavimo naše predloge i povežemo se sa kolegama koje rade u ovoj oblasti kao i sa predstavnicima građana koji mogu da doprinesu unapređenju ovog procesa. 

Zeleni dijalog održan je 24. jula u Narodnoj skupštini Republike Srbije, a sastanak je organizovalo društvo mladih istraživača Srbije.