Vesti

Građani Temske u odbrani Toplodolske reke

Održan je skup građana Temske i okolnih naselja (Pirot, Park prirode Stara planina) u 19 h, u subotu, 8. aprila 2017. godine u MZ Temska.

Ovaj skup su organizovali Udruženje „Temska" i MZ Temska, povodom izjave ministra energetike Antića da je ponovo aktuelan projekat preusmeravanja Toplodolske reke i gradnja hidrocentrale u Parku prirode Stara planina. Skupu su prisustvovali građani ovog kraja kako bi se dogovorili o tome šta će i kako preduzeti u nastojanju da spreče gradnju hidrocentrale i preusmeravanje Toplodolske reke. 

Stanovnišvo ovog kraja je upućeno na ovu reku u svim segmentima života. Preusmeravanje Toplodolske reke u tunel, za potrebe gradnje brane, dovelo bi do nestanka stanovništva u ovom kraju. Oni imaju loše iskustvo sa EPS-om, zbog hidrocentrale koja je izgrađena na Visočici, drugoj reci u njihovom kraju, gde se EPS ne pridržava preuzetih obaveza i poštovanja standarda, pravila i procedura, predviđenih kod ovakvih objekata.

Građani ovog kraja smatraju da je neopravdano insistirati na realizaciji projekta koji je „star” više od 30 godina i na svaki način prevaziđen. 

Gubici u prenosu električne energije u Srbiji su oko 17 %, ako bi se radilo na unapređenju sistema za prenos energije i ovi gubici smanjili za samo 1%, moglo bi se sačuvati 30 ovakvih reka od gradnje hidrocentrala, kaže odbornik u SO Pirot, Dušan Mitić.

Perspektiva ovog kraja je u tome da se turistički razvija što bi dovelo do opstanka stanovništva u ovoj oblasti.

Ako ćemo već u EU onda po evropskim standardima, kaže Aleksandar Jovanović iz Beograda, koji je rođen u Temskoj.

Preusmeravanjem Topolodolske reke u tunel, koji je već delimično izgrađen, nepovratno bi nestao riblji fond, biljne i životinjske vrste u ovom kraju, što bi dovelo do iseljavanja stanovništva to jest pojave ekoloških izbeglica.