Vesti

Projekat CS4EU doprinosi boljoj saradnji civilnog društva

Početak treće godine projekta Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji (CS4EU) bio je obeležen okupljanjem partnerskih organizacija civilnog društva u prostorijama Beogradske otvorene škole, 11-12 decembra.

U toku dvodnevne obuke, predstavnici 17 partnera na projektu imali su priliku da predstave svoje postignute rezultate i uspehe tokom protekle, druge godine CS4EU projekta, kao i svoje buduće pravce delovanja. Neki od postignutih rezultata su usvojeni doprinosi Izveštaju Evropske komisije za Srbiju za 2018. godinu, velika čitanost pet istraživačkih priča i više od 240 medijskih članaka koji su imali za cilj da približe proces evropskih integracija građanima, četiri izveštaja iz senke o stanju demokratije, ljudskih prava, omladinskih politika i bezbednosti dece i mnogi drugi koji su doprineli boljem povezivanju i jačanju civilnog društva u Srbiji.

Pored sumiranja utisaka i naučenih lekcija od prošle godine, obuka je ponudila i mogućnost partnerima da razgovaraju sa medijskim strategom i predavačem na Fakultetu za medije i komunikacije, Lazarom Džamićem. Predavanje je bilo posvećeno efektnim načinima komunikacije organizacija civilnog društva, imajući u vidu da se načini dopiranja do građana i pozivanje na akciju i participaciju menjaju velikom brzinom, naročito ako se govori o društvenim mrežama i onlajn komunikaciji.

Tokom ovog predavanja, ali i drugih koja su se ticala finansijskog upravljanja projektom ili tokom individualnih konsultacija sa timom Beogradske otvorene škole, partneri su imali priliku i da postave pitanja u odnosu na lične, konkretne primere, a da se do odgovora dođe zajedničkim iskustvom i ekspertizom svih partnera i predavača.

Partnerske organizacije koje su nastavile saradnju na projektu i dobile institucionalnu podršku su:

 1. Užički centar za prava deteta
 2. Fondacija Tijana Jurić
 3. Nacionalna koalicija za decentralizaciju
 4. Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S
 5. Udruženi pokret slobodnih stanara i vlasnika privatnih zgrada
 6. RES Fondacija
 7. Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije
 8. Podrinjski antikorupcijski tim
 9. Edukativni centar – Kruševac
 10. Krovna organizacija mladih Srbije
 11. Novosadska novinarska škola
 12. Centar savremene politike – European Western Balkans
 13. Južne vesti
 14. Centar za istraživačko novinarstvo - CINS
 15. Nezavisno udruženje novinara Srbije
 16. Televizija Forum – Forum žena Prijepolja
 17. Zaštita potrošača

Partneri će i ove godine predano raditi u oblastima vladavine prava, zaštite životne sredine, omladinskih politika i medija, a Beogradska otvorena škola će kroz program Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji nastaviti da uz podršku Švedske teži ka pružanju adekvatne finansijske, ali i ekspertske podrške u vidu organizacije relevantnih obuka i studijskih poseta.