Vesti

Tužba ozbiljno narušava ulogu tužioca i Agencije za borbu protiv korupcije

Na inicijativu Agencije za borbu protiv korupcije, Republički javni tužilac podneo je 7. februara 2019. Upravnom sudu tužbu protiv rešenja Poverenika za informacije od javnog značaja iz decembra prethodne godine, kojim je od Agencije traženo da Centru za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS) da podatke o načinima obezbeđenja kredita i zajmova koje su političke stranke uzimale za izborne kampanje.

“Sud bi trebalo da preinači odluku Poverenika, da potvrdi stav prvostepenog organa i da odbije zahtev za slobodan pristup informacijama, ali to se do sad nikad nije desilo”, rekao je za CINS Rodoljub Šabić, do nedavno Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Dodao je da nije bilo slučaja u kom je odluka Poverenika preinačena, već bi sud odluku poništio i vratio je Povereniku na ponovno odlučivanje. Ovakvu praksu ocenjuje kao “besmislenu”, jer se na taj način besmisleno odugovlači na ostvarivanje prava na informacije.

Konkretnu tužbu vidi kao “atak na prava medija”, dok inicijativu Agencije i odluku tužioca naziva apsurdnima.

“Mislim da ova tužba ozbiljno narušava inače poljuljanu ulogu i tužioca i Agencije za borbu protiv korupcije”, objasnio je Šabić.

Dok očekuje presudu u korist Poverenika, odnosno novinara, nije siguran da će CINS doći do traženih informacija. “Čak i onda kad je sud odbio tužbe, organ vlasti nije dao informacije pa Vlada Srbije, iako dužna da obezbedi izvršenje - nije to uradila.”

Iz kancelarije Poverenika nisu hteli da komentarišu slučaj dok je u toku. Na pitanje o broju tužbi Republičkog javnog tužioca protiv Poverenikovih odluka odgovorili su da ih je do kraja 2018. godine bilo 52.

Šabić je rekao da ovakvo ovlašćenje republičkog tužioca u odnosu na nekoliko stotina organa – tužilac koristi isključivo protiv Poverenika.

On je podsetio na slučaj koji je Poverenik u avgustu 2018. dobio na sudu, a u vezi sa tužbom zbog naloga Višem javnom tužilaštvu u Beogradu da tražiocu dostavi biografiju postupajućeg tužioca u predmetu „Savamala“.

“Pazite, republički tužilac je podneo tužbu u trenutku kada je ta biografija bila na sajtu Državnog veća tužilaca, kojim inače predsedava republički državni tužilac. Dakle, tužio je Poverenika zato što je naložio nešto što je već sam tužilac uradio. I smatrao da time krši zakon i ugrožava javne interese.”